• Search form

18.02.2018 | 16:25

Seme – prapotencijal

Seme – prapotencijal

Izložba grafika i crteža “Seme – prapotencijal” umetnice Anice Radošević Babić biće otvorena 19. februara u Galeriji Grafičkog kolektiva u Beogradu, a obuhvata radove nastale u okviru doktorskog umetničkog projekta.

Novi ciklus crteža i grafika sugestivnog naslova “Pra potencijal” tematski i kompoziciono je objedinjen dominacijom stilizovanog motiva semenke.

Oslanjajući se na iskustvo prethodnih stvaralačkih faza, u kojima je posvećeno istraživala plastičke kvalitete duboke štampe, autorka novim grafikama u tehnici kolografije realizuje snažne kompozicione sheme koje odlikuje ekspresija gesta i naglašene crtačke vrednosti. Dinamičnim linijskim tokovima i ritmovima, akcentovanim volumenima i valerskim kontrastima, autorka materijalizuje ciklične manifestacije života (rađanje, nastajanje, umnožavanje, nestajanje). Idejni koncept o umetničkom delu kao organskoj celini naglašen je i crnim dubokim okvirima koji, stvarajući utisak grafike/crteža-objekta, su i moguća vizuelna aluzija na zemlju iz koje niče seme. Sveden i sugestivan likovni izraz u kome su isprepletani narativi o metamorfozama u prirodnim ciklusima i značaju procesualnosti u nastanku umetničkog dela dodatno potvrđuju izložene grafičke matrice, naveo je Grafički kolektiv.

Figuralnost elemenata u praksi Anice Radošević Babić, kako je istaknuto, nagoveštava potrebu da se ideja kao pokretač kreativnog čina i njen sadržaj uobliče u celinu čija je imanentna karakteristika - znak.

Anica Radošević Babić, rođena 1972. godine u Vršcu, završila je  diplomske (1996) i magistarske (2000) studije na Akademiji umetnosti u Novom sadu, na Katedri za grafiku, u klasi prof. Zorana Todovića.

Redovna je profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Dobitnica povelje grada Vršca za umetničko stvaralaštvo.

Samostalno izlaže od 1997. (Beograd, Novi Sad, Rim, Temišvar, Vršac, Kraljevo), a od 1996. učestvuje na velikom broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 1999. godine članica je ULUS-a.

Izložba u Grafičkom kolektivu biće otvorena do 3. marta.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.