• Search form

10.07.2018 | 22:49

Sistemska greška

Sistemska greška

Izložba Jane StojkovićSistemska greška” u Galeriji Pro3or u Beogradu prati period od 60-ih 20. veka do poslednjih godina ovog milenijuma, uzimajući kao repere tadašnje i sadašnje muzičko-scenske ikone koje prenose dvostruku političku poruku.

Svaki od izabranih likova je i sam u određenom istorijskom trenutku bio, otvoreno ili indirektno, angažovan politički. Autorka, sa druge strane namerno bira ove ličnosti, smeštajući ih u novi kontekst, sugerišući, tom intervencijom na nova čitanja ranijih poruka. Takođe, ona upućuje na implikacije poslednje velike revolucije (nakon 60-ih), tehnološku i internet revoluciju. Kao što je ona prethodna imala za posledicu kompletnu promenu svesti, a nakon 50 godina to mogu da potvrde i generacije koje žive u jednom totalno drugačijem svetu, tako i ova potonja prožima živote sada već svakog pojedinca, omogućavajući mu istovremeno mnoštvo virtuelnih paralelnih života. Koji identitet je onda onaj pravi?

Osim ovih, autorka se osvrnula i na aktuelna pitanja političkih kriza i migranata u Evropi, ali i na Holivud, Ameriku i manupulaciju predstavom.

Kroz 12 radova ona dotiče skoro sva ključna pitanja i probleme savremenog sveta - od rata i diskriminacije, droga i prostitucije, migranata i siromaštva, do pitanja same strukture države i političkog sistema kao takvog.

Izložba će biti otvorena od 12. do 28. jula.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.