• Search form

29.03.2018 | 12:25

SKD za razrešenje Ivone Jevtić, preispitivanje rezultata gradskog Konkursa

SKD za razrešenje Ivone Jevtić, preispitivanje rezultata gradskog Konkursa

Srpsko književno društvo (SKD) zatražilo je, povodom rezultata gradskog Konkursa za (su)finansiranje projekata u kulturi u 2018. godini, hitno razrešenje gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić, te formiranje posebne komisije koja bi preispitala prigovore i ispravila greške.

SKD je navelo da su drugu godinu zaredom konkursne komisije Sekretarijata za kulturu grada Beograda odlučile da ne finansiraju projekte tog udruženja, uprkos kontinuitetu i učestalosti događaja, značaju i bogatstvu tema, te raznovrsnosti pristupa i kvalitetu, kako učesnika, tako i samih programa.

“Odluku je i ove godine donela nepotpisana komisija, bez navedene mogućnosti prigovora, bez uputstva o mogućem pravnom osporavanju donete odluke, iako je pravo na žalbu ustavno pravo i spada u osnovna građanska prava”, navelo je SKD u saopštenju, konstatujući da se radi o “nedvosmislenoj diskriminaciji jednog reprezentativnog udruženja i pokušaju gašenja njegovih programa”, dok je novac, s druge strane, dodeljivan za nejasne programe i organizacijama koje ne postoje čak ni na internetu.

Navodeći da se ponovo, i to ne samo kada je SKD u pitanju, odlučivalo ne na osnovu javnog interesa u kulturi, već na osnovu privatnih interesa pojedinaca i grupa, SKD je zaključilo da je odlukama komisija Sekretarijata za kulturu pričinjena velika šteta kulturi grada Beograda i njegovom budžetu.

Ocenjujući da je sve “mutnija raspodela sve manjih sredstava koja se izdvajaju za kulturu”, SKD je zatražilo da se oformi komisija koja bi preispitala prigovore i ispravila počinjene greške, bilo da je reč o dodeljenim, bilo da je reč o nedodeljenim sredstvima.

“Neophodno je da komisiju čine osobe od ugleda u kulturnoj javnosti. Smatramo da ih treba birati sa liste kandidata koje bi predlagala udruženja i asocijacije u kulturi sa najmanje petogodišnjim kontinuiranim programskim delovanjem”, navelo je SKD i zatražilo da dvostepenost postupka bude uvedena kao pravilo, a da se i prvostepene i drugostepene komisije biraju na način na koji je navelo.

Takođe, SKD je zatražilo da Sekretarijat za kulturu objavi na sajtu grada Beograda: imena članova svih komisija, zapisnike sa njihovih sednica, kao i obrazloženja za svaki projekat ponaosob.

Zatraženo je i da uslov finansiranja iz gradskog budžeta bude najmanje trogodišnji programski kontinuitet onih koji konkurišu, čime bi se izbeglo osnivanje fantomskih organizacija, namenjenih isključivo izvlačenju para iz budžeta. Trogodišnjom programskom aktivnošću bi svaki učesnik pokazao da li je dorastao projektima u kulturi od javnog značaja i dostojan javnog finansiranja, navelo je SKD.

SKD smatra i da bi ostanak Ivone Jevtić na mestu gradske sekretarke za kulturu naneo veliku štetu kulturi grada i gradskom budžetu, zbog čega zahteva njeno hitno razrešenje.

“Kako se ne bi ponovo dogodilo da na ovo važno mesto bude izabrana osoba bez ikakve profesionalne reputacije i javnog ugleda, tražimo da se budući sekretar za kulturu bira na način na koji bi se, po našem predlogu, birale i komisije. Dakle, sa liste kandidata koje bi Skupštini grada predlagala udruženja i asocijacije u kulturi sa najmanje petogodišnjim programskim kontinuitetom”, poručilo je SKD.

Rezultati gradskog Konkursa za kulturu za 2018. godinu izazvali su burne reakcije na kulturnoj sceni, a Srpski PEN centar i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije zatražili su njegovo poništenje i raspisivanje novog.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.