• Search form

07.12.2016 | 13:07

Svedočenje poezijom

Svedočenje poezijom

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) poziva zainteresovane na seminar “Svedočanje poezijom” koji će biti održan 14. decembra na Fruškoj Gori, a baviće se odnosom subjekta, jezika i realnosti u kontekstu svedočenja kroz čitanje i refleksiju o poeziji.

Predavači su Saša Ilić, Dejan Ilić i Aleksander Pavlović, a učestvuju i pesnici Dragana Mladenovac, Marjan Čakarević, Milos Živanović i Grupa Kozara.

Svedočanstvo je, kako ističu organizatori, danas postalo neophodan element u kulturi sećanja na bilo koji period.

"Često se možemo susresti sa svedočanstvom na istorijskoj izložbi, u filmovima, u pozorištu i u vizuelnoj umetnosti, ali retko i sami autori obrate pažnju na konceptualni okvir svedočanstva po sebi.

Svedočenje, tj. davanje izjave na osnovu ličnog znanja ili verovanja, jeste čin komunikacije među ljudima koji, u zavisnosti od okolnosti, uvodi svedoka u određeni govorni režim. Inicijalni lingvističko-teatralni seting svedočenja je sudnica i pravni sistem. Taj okvir ograničava čin svedočenja na potrebu da se pruže dokazi za faktičku istinu i to reguliše višestrukost društvenih odnosa koji leže u osnovi svedočenja. Definišući svedoka kao nezainteresovanu stranu, ovaj okvir odbacuje zahtev i očekivanje koje svaki čin govora, uključujući i iskaz svedoka šalje. Zauzvrat, u odnosu na ovakva ograničenja, sudski sistem nudi ideju pravde a pitanje je da li je ona, čak i kada je dostižna, ono što je potrebno?

Pošto je svedočenje participativan čin, čin govora sa višestrukim aspektima obraćanja istovremeno, odnosno aspektom koji se odnosi na samu situaciju o kojoj se svedoči, samu situaciju svedočenja i situaciju samo-obraćanja, što uključuje više govornika. Istovremenost vremena i prostora stvara neprekidne promene asemblaže singularno-pluralnih društvenih odnosa, intimne i političke, koje se osećaju i mnogo nakon davanja svedočenja i iznova svaki put kada se svedočenje sluša. Raznolikost društvenih odnosa koja je u osnovi svedočenja čini da je odnos svedočenja prema stvarnosti, kako realnosti koja je predmet iskustva tako i svedočenja koje se sluša, veoma složen. To stvara nestabilnost za slušaoca koji traži Istinu odnosno sveobuhvatno značenje koje bi predstavljalo osobu koja svedoči kao Subjekat, a situacije svedočenja i onoga o čemu se svedoči kao Događaje.

Međutim, najosnovnija institucija i društvena konvencija u kojoj svedok postaje svestan pri samom svedočanju je jezik po sebi. Smatra se da poezija predstvlja najautentičnije korišćenje jezika i zato brojni naučnici kad analiziraju jezik kao takav, odnos jezika i realnosti, ili jezik kao lični iskaz tj. svedočenje, svoju refleksiju izražavaju kroz analizu poezije", naveo je CZKD, čiji se seminar iz tog razloga i bavi odnosom subjekta, jezika i realnosti u kontekstu svedočenja kroz čitanje i refleksije o poeziji.

Seminar će biti održan u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine – Andrevlje (CePTOR), u okviru projekta “Svedočanstvo – istina ili politika”.

Za zainteresovane je obezbeđen prevoz koji kreće od CZKD-a 14. decembra u 12 sati. Dolazak je potrebno prijaviti CZKD-u do 12. decembra do 14 časova.

CZKD, Učitelj neznalica i njegovi komiteti i Muzej savremene umetnosti u Beogradu koordinišu istraživanje, produkciju umetničkih radova i putujuće izložbe u okviru projekta “Svedočanstvo - istina ili politika”, u saradnji sa organizacijama Boem (Beč, Austrija), Via Lactea (Avelgem, Belgija), Observatorijum za Balkan i Kavkaz Transeuropa (OBCT Transeuropa, Rovereto, Italija), kao i drugim evropskim akademskim institucijama. Projekat se odvija u dve međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i jugoslovenskih ratova 90-ih, a zasniva se na intervjuima, kao i umetničkim radovima koji razmatraju te intervjue kao svedočanstava.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.