• Search form

18.09.2018 | 22:34

Udruženja, zadužbine i fondacije bez obaveze upotrebe pečata

Udruženja, zadužbine i fondacije bez obaveze upotrebe pečata

Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra više nemaju obavezu upotrebe pečata u poslovanju, objavila je Agencija za privredne registre.

Početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u poslovanju, navedeno je na sajtu APR-a.

Tom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje su propisivale obavezu korišćenja pečata u poslovanju tih pravnih lica, kao i obavezu da se Statutom uređuje izgled i sadržina pečata.

To znači da Registrator Registra udruženja i Registra zadužbina i fondacija od 1. oktobra neće tražiti da udruženja, zadužbine i fondacije Statutom uređuju izgled i sadržinu pečata, niti će tražiti da u poslovanju koriste pečat.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.