• Search form

27.02.2018 | 18:25

Umetnički i politički prostor u Evropi

Umetnički i politički prostor u Evropi

Aktuelni politički i društveni kontekst u kojem deluju umetnici i nezavisne  organizacije u kulturi u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope tema je okruglog stola koji će 28. februara biti održan u Bozaru u Briselu, uz učešće prof. dr Milene Dragićević Šešić sa Univerziteta u Beogradu kao uvodničarke, te umetnika i kulturnih radnika iz Budimpešte, Prištine, Skoplja, Istanbula i Kluža.

Prof. Milena Dragićević Šešić osvrnuće se u uvodnom predavanju na ulogu nezavisnih kulturnih organizacija u procesu tranzicije civilnog društva u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope nakon pada Berlinskog zida, najavili su organizatori okrurglog stola Umetnički i politički prostor u Evropi.

Flanders Arts Institute i Bozar, organizatori okruglog stola, žele da ukažu i na strategije novog povezivanja kulturnih inicijativa i šireg civilnog društva, kao i na mogućnosti uspostavljanja novih institucionalnih modela.

Budući da su tendencije nacionalizma i populizma prisutne širom Evrope, okrugli sto bi trebalo da pruži odgovor i na pitanje šta jedni od drugih možemo naučiti, koje su potrebe inicijativa civilnog društva u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope i kako zajedno delati.

Specifične uslove rada u lokalnom kontekstu, strukturu njihovih organizacija i modele finansiranja predstaviće Albert Heta iz Staciona – centra za savremenu umetnost u Prištini, Hajnalka Somogyi, direktorka nezavisnog OFF-bijenala u Budimpešti, Jane Čalovski, umetnik i jedan od osnivača skopske organizacije Press to Exit, predstavnik mreže makedonske nezavisne kulture Jadro, Bige Örer, direktor Istanbulskog bijenala koje je deo Istanbulske fondacije za umetnost i kulturu (IKSV) i Corina Bucea i Diana Marincu iz nezavisnog kolektiva Fabrica de Pensule u Klužu u Rumuniji.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.