• Search form

08.01.2017 | 12:03

Urbana čvorišta

Urbana čvorišta

Društvo arhitekata Beograda (DAB) i Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) među partnerima su iz sedam evropskih gradova koji su započeli program “Gradovi deljenja: kreativni podsticaj” (Shared Cities: Creative Momentum - SCCM), koji predstavlja internacionalnu mrežu za razvijanje kreativnog diskursa koji nastaje ukrštanjem arhitekture, umetnosti, urbanizma i ekonomije deljenja da bi doprineo transformaciji gradskih prostora.

U okviru programa SCCM, u okviru kojeg je do 2020. godine planirano više od 150 akcija (festivali, filmovi, izložbe, radionice, umetničke rezidencije i studije slučajeva) u Berlinu, Pragu, Bratislavi, Katovicama, Varšavi, Budimpešti i Beogradu, DAB i BINA realizovaće u dva navrata projekat “Urbano čvorište” koji se bavi razvojem zajedničkih otvorenih beogradskih prostora koji se unapređuju kroz saradnju sa građanima.

Program SCCM, prema navodima organizatora, želi da približi građanima stav da su participacija i međusobna saradnja neophodni za stvaranje ugodnog i vrednog gradskog okruženja.

BINA želi da, pokretanjem ekperimentalih urbanih čvorišta za unapređenje zajedničkih otvorenih gradskih prostora putem saradnje sa zajednicama, preispita mogućnosti realizacije proklamovanog “prava na grad” u lokalnim uslovima.

Studija slučaja “Urbana čvorišta” (Urban hubs) ističe društvenu ulogu građanskih inicijativa u unapređenju savremenih gradova, a njegova praktična primena ogleda se u razvijanju zajedničkih predloga građana i stručnjaka koji nastaju kao odgovori na socijalne i prostorne potrebe u neposrednom okruženju. Taj pristup postavlja zajednicu u centar zbivanja sa namerom da stvori preduslove za održivi razvoj grada i društva u celini.
Zajednička ativnost građana i stručnjaka, odnosno uključivanje građana u projektovanje i održavanje gradskih prostora dovelo bi do porasta međusobnog poverenja i povećanja svesti o moći zajedništva. Istovremeno, stručnjaci dobijaju priliku da bolje razumeju potrebe građana i da usavršavaju metode rada sa zajednicom.

Saznanja koja će biti stečena tokom trajanja projekta, kako navodi BINA, biće upotrebljena za razvijanje aktivnijeg odnosa prema građenju grada putem participacije građana, kao i za otvaranje prostora za kvaltitetniji i angažovaniji pristup prilikom donošenja odluka za budući razvoj Beograda.

Putem dva sukcesivna javna poziva krajem 2016 i 2017. godine, BINA će odabrati dva stručna tima koji će razviti svoje projekte saradnje sa gradskom zajednicom da bi arhitektonskim, urbanističkim, umetničim i dizajnerskim intervencijama unapredili po jedan otvoreni gradski prostor.

Priprema za projekat “Urbano čvorište 1” počeće u februaru, na osnovu izbora stručnog tima, koji će potom raditi na obradi i pripremi dokumentacije koja će biti publikovana i izložena tokom manifestacije BINA 2018. i na drugim manifestacijama programa SCCM. Shodno tome, projekat “Urbano čovorište 2” započeće da se razvija tokom manifestacije BINA 2018. godine, a biće završen prezentacijom na BINA 2019.

Do 30. januara je otvoren poziv za učešće, a od stručnog tima koji ima nameru da odgovori na taj poziv očekuje se da predloži zajednicu sa kojom će sarađivati, kao i zajednički otvoreni gradski prostor na teritoriji Beograda koji će unapređivati. Pored toga, stručni tim treba da predloži model organizacije svog “urbanog čvorišta”, kao i program participativnog projektovanja koji će razvijati, a zatim i zajednički realizovati u skladu sa unapred određenim finansijskim i materijalnim mogućnostima programa SCCM i u skladu sa okvirima mogućnosti dostupnosti gradskim otvorenim prostorima.

Uz BINA, učesnici projekta SCCM su: Gete- institut (Nemačka), Czech Centres (Češka), reSITE (Češka), Akademija umetnosti i dizajna u Bratislavi (Slovačka), Centar za savremenu arhitekturu Mađarske – KÉK (Mađarska), Katowice City of Gardens (Poljska), KUNSTrePUBLIK (Nemačka), Mindspace (Mađarska), Old Market Hall Alliance (Slovačka) i Res Publica – Cities Magazine (Poljska).

Detalji o načinu ucešća nalaze se na sajtu BINA-e, kao i u rubrici Konkursi portala SEEcult.org.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti