• Search form

12.05.2018 | 18:13

Vandalizovani Trešnjevački motivi

Vandalizovani Trešnjevački motivi

Umetnička instalacija “Trešnjevački motivi Rene Redle i Vladana Jeremića, postavljena pre tri nedelje u parku Stara Trešnjevka u Zagrebu, vandalizovana je - uništena su tri panela sa crtežima i stihovima, pa je jedan od pet objekata redukovan sada na funkcionalnu formu klupe u parku.

Prema rečima umetnika, ostala su još četiri objekta sa 12 crteža da stoje po planu do 16. jula, a šta će od njih ostati do tada videće se.

“Još uvek ne znamo ko je to uradio, niti šta im je motiv. Vest smo dobili sa (Fb) grupe ‘Naša Trešnjevka, naš kvart’, sliku odatle uz ljubazni dopust sada delimo, uz nekoliko fotki dokumentacije uništenih crteža i stihova. Motiv je kockarnica na Trešnjevci, govor dominantne ideologije na jednom panelu i odgovor na drugom. Živeli Trešnjevčani! SFSN!”, poručili su Rena Raedle i Vladan Jeremić.

Instalacija “Trešnjevački motivi” beogradskih umetnika Rene Raedle i Vladana Jeremića nastala je na bazi istraživanja lokalne urbane strukture i stambenog pitanja koje je, kao i pre jednog veka, za veliki broj ljudi vezano za vlasničke odnose nad zemljom.

Postavka instalacije pre vandalizma

Minuciozno istraživanje guste i raznolike trešnjevačke urbane strukture poslužilo je umetnicima kao temelj za pet triptiha u crtežu i stihu, sa motivima stare kuće, javne kuhinje, kockarnice, deložacije i outlet samoposluge.

Instalacija je postavljena 26. aprila, u organizaciji kustoskog kolektiva BLOK, u čijem su rezidencijalnom programu Rena Raedle i Vladan Jeremić učestvovali 2017. godine.

Instalacija "Trešnjevački motivi" deo je programa BLOK-a “Umetnici za kvart” koji finansijski podržavaju Ministarstvo kulture Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Zagreba.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.