• Search form

05.07.2017 | 19:42

Veliko ratno ostrvo: Puste fikcije

Veliko ratno ostrvo: Puste fikcije

Izložba “Veliko ratno ostrvo: Puste fikcije” u Magacinu u Kraljevića Marka u Beogradu inspirisana je diskursom u javnosti u Srbiji koji je izgrađen u poslednje tri godine u kontekstu projekta “Beograd na vodi”, a okuplja više od 15 internacionalnih univerzitetskih predavača i umetnika koji razmatraju temu fikcije kroz koncept ostrva.

Projekat “Veliko ratno ostrvo: Puste fikcije” bavi se pitanjem arhitektonskih i urbanih fenomena u kontekstu istraživačkog rada i modela istraživačkog pisanja. Termin fikcija se u ovom kontekstu interpretira na dva načina: kao akcija koja nema zadovoljavajuće reperkusije po realitet (drugim rečima, potencijalno detrimentalna fantazija) i, sa druge strane, kao pozitivni, utopijski projekat. Takođe, u kontekstu arhitektonskog istraživanja, fikcija, kao istraživačko sredstvo, pretpostavlja korišćenje literarnih formi u službi otkrivanja, građenja novih formi znanja, kao i preispitivanja standardnih modela akademskog pisanja.

Ako se kao početna pozicija uzme činjenica da je jedan od aspekata kritike projekta “Beograd na vodi” upravo pitanje njegove insularnosti, odnosno  nedovoljnog prilagođavanja urbanom i istorijskom kontekstu savskog amfiteatra, te se fenomen Velikog ratnog ostrva (prirodne teritorije koja se opirala aproprijaciji za građevinski materijal pri izgradnji Novog Beograda) uzme kao njegova alternativna, utopijska lokacija (Morova Utopija je upravo ostrvo), dobija se slika o konceptualnom okviru koji je zadat učesnicima tog projekta.

Hélène Frichot

Izložba projekta “Veliko ratno ostrvo: Puste fikcije”, koja će biti otvorena 8. jula, prikazuje eseje koji su nastali na poziv kustosa izložbe, prof. Marka Jobsta sa Univerziteta Grinič u Londonu. Eseji su izloženi ravnopravno sa drugim elementima koje su autori proizveli za tu izložbu - crtežima, digitalnim printovima, videom. U sledećoj fazi ti tekstovi biće razrađeni i priređeni kao knjiga, koja će izaći iz štampe 2018. godine u Engleskoj.

Učesnici izložbe i knjige, koja će biti objavljena na engleskom jeziku i u prevodu na srpski, produkuju seriju vizuelno-tekstualnih eseja – nekih više teoretski orijentisanih, nekih prevashodno literarnih, koji se bave globalnim primerima ostrva i insularnosti koji nisu direktno vezani za Beograd i, kao takvi, obezbeđuju materijal za razmišljanje u lokalnim okvirima.

Nic Clear, Chthonopolis

Na izložbi učestvuju: Ronnen BenArie, André Bideau, Simone Brott, Nic Clear, Hélène Frichot, Kim Gurney, Catharina Gabrielsson, Katharine Harrison, Lee Hassall, Carl Lavery, Chris L. Smith, Neil Spiller, Jill Stoner, Vesna Trobec, Nicolas Whybrow i Tamir Zadok.

Izložba će biti otvorena do 20. jula.

Autor koncepta projekta i kustoskog pristupa je Marko Jobst, konsultantkinja i producentkinja Marijana Cvetković, a dizajn kataloga potpisuje Katarina Vukoman.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.