• Search form

11.01.2018 | 12:25

Završnica priprema za rekonstrukciju Jedinstva

Završnica priprema za rekonstrukciju Jedinstva

Priprema za rekonstrukciju bivše fabrike Jedinstvo u Zagrebu u kulturni, kreativni i društveni centar ušla je u završnu fazu izradom projektne dokumentacije za “Multifunkcionalni regionalni centar Pogon Jedinstvo” – osavremenjeni prostor kulturnog centra koji je proteklih godina postao primer javno-civilnog partnerstva u regionu, važno mesto nezavisne kulturne scene i nezaobilazna tačka u kulturno-društvenoj ponudi grada sa godišnjom posetom od  više od 60.000 ljudi.

Obnovljeni prostor, kako je saopstio Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, uveliko će unaprediti mogućnosti za umetničku produkciju i predstavljanje radova umetnika sa nezavisne kulturne scene i mladih kroz izložbe, koncerte, predstave, performanse, festivale, predavanja, prezentacije, tribine i dr. Takođe, dalje će razvijati međunarodnu kulturnu saradnju gostovanjem stranih umetnika i predavača, te dolaskom umetnika na umetničke rezidencije. Centar će nuditi i obrazovne i informacione aktivnosti važne za unapređenje kvaliteta života i profesionalno usavršavanje mladih u kulturnom i kreativnom sektoru, kao i programe participacije i inkluzije marginalizovanih grupa. Rekonstruisana zgrada Pogona Jedinstvo biće i dnevno mesto druženja, kulturni i društveni centar koji će i tokom dana biti otvoren za sve stanovnike kvarta i grada.

Bivša fabrika “Jedinstvo” na Trnjanskom nasipu na obali Save zatvorena je i napuštena 1990. godine, a potom je počela da se koristiti za kulturno-umetničke sadržaje. Danas je koriste Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Udruženje za razvoj kulture "URK" s Klubom Močvara i umetnik Damir Bartol Indoš s Kućom ekstremnog muzičkog kazališta.

Maketa budućeg izgleda Pogona Jedinstvo

Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je hibridna kulturna institucija osnovana na modelu civilno-javnog partnerstva, izdejstvovanog nakon dugogodišnjih pregovora sa gradskim vlastima.

Misija Pogona, čiji su osnivači Savez udruga Operacija Grad i Grad Zagreb, jeste da pruža kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih savremenih umetničkih i kulturnih praksi, te za aktivno učestvovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu.

Projektom rekonstrukcije zgrade bivše fabrike stvoriće se savremena infrastruktura, novo mesto društvenog okupljanja i ponuditi novi sadržaji koji će doprineti revitalizaciji Trnja, odnosno područja uz Savu.

Autori projekta rekonstrukcije su Dinko Peračić i Miranda Veljačić iz preduzeća ARP d.o.o, dok je izvedbeni projekat realizovala firma Capital ING. Građevinska dozvola dobijena je u martu 2017. godine.

Izrada projektne dokumentacije realizovana je u saradnji s Gradom Zagrebom kao nosiocem projekta, a uz podršku Ministarstva kulture Hrvatske. Projekat se priprema i za prijavu na EU mehanizam “Integrisana teritorijalna ulaganja” (ITU) koji podstiče revitalizaciju grada kroz obnovu tzv. brownfield lokacija, što se pokazalo kao pozitivna praksa u mnogim evropskim zemljama.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.