• Search form

11.07.2017 | 11:01

Konkurs za izlaganje u Gradskoj galeriji Požega u 2018. godini

Gradska galerija Požega objavila je konkurs za izlaganje u 2018. godini, koji je otvoren do 30. septembra 2017. za samostalne i autorske izložbe, te za jednodnevne prezentacije / projekcije / diskusije.

Za konkurs je neophodno dostaviti:
1. kontakt (obavezno važeću e-mail adresu i broj telefona)
2. opis projekta - koncepciju izložbe sa tehničkim opisom (do jedne strane teksta A4)
3. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše)
4. profesionalnu biografiju (CV).

Prijave treba dostaviti isključivo elektronskim putem na adresu galerijapozega@gmail.com

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2017. godine.

Pijave razmatra Umetnički savet Gradske galerije Požega, imenovan na predlog v.d. direktora Kulturnog centra Požega na period od 2018-2021. godine, u sastavu: Dragan Jovićević Macola (vajar), Miroljub Filipović Filimir (slikar, multimedijalni umentik), Ljubivoje Ršumović (pisac, pesnik za decu), Uroš Petrović (pisac) i Slađana Petrović Varagić (urednica likovnog programa Gradske galerije).

Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima najkasnije do 15. decembra 2017. godine.

Sva pitanja u vezi konkursa mogu biti poslana na adresu galerijapozega@gmail.com

Gradska galerija Požega, koja radi u sastavu Kulturnog centra Požega, osnovana je 1999. godine i jedan je od izlagačkih prostora u Srbiji koji se bavi afirmacijom, prezentacijom, produkcijom savremene vizuelne umetnosti. Gradska galerija Požega, učestvujući u javnom predstavljanju savremenih umetničkih praksi u zemlji, nastoji da doprinese decentralizaciji kulture, da bude prepoznata kao mesto koje na profesionalan način omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih projekata, ali i kao važan produkcijski centar koji doprinosi razvoju savremene umetnosti u zemlji i inovativnih umetničkih praksi, sa posebnim zadatkom osnaživanja lokalne likovne scene i edukacije mlađe populacije.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.