• Search form

Impresum

Portal za kulturu Jugoistočne Evrope SEEcult.org

Osnivač/izdavač: Udruženje građana SEEcult.org

Godina osnivanja: 2003.

Upisan u Registar medija Agencije za privredne registre pod nazivom SEECULT, registarski broj: IN000124

Adresa: 27. marta 26, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt: redakcija@seecult.org, info@seecult.org, seecult@gmail.com

Glavni urednik: Miroljub Mima Marjanović
marjanovic@seecult.org, + 381 64 1535 321

Direktor: Vesna Milosavljević
vesna@seecult.org, + 381 63 214 893

Dizajn vizuelnog identiteta: Andrija Nikačević

Veb dizajn: Andrija Nikačević

Programer: Nikola Anđelić

- - - - - - - - - - - - - - - -
SEEcult.org Portal for South-East European Culture

Founder: Association of citizens SEEcult.org

Adress: 27. marta 26, 11000 Belgrade, Serbia

Contact: redakcija@seecult.org, info@seecult.org, seecult@gmail.com

Editor-in-chief: Miroljub Mima Marjanović
marjanovic@seecult.org, + 381 64 1535 321

Director: Vesna Milosavljević
vesna@seecult.org, + 381 63 214 893

Design: Andrija Nikačević

Web design: Andrija Nikačević

Programmer: Nikola Anđelić

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.