• Search form

15.01.2018 | 23:24

Konkurs za umetnike koji rade na Kosovu

Stacion - Centar za savremenu umetnost u Prištini, u saradnji sa Univerzitetom umetnosti London (UAL), raspisao je konkurs za izbor dva umetnika ili dve umetničke grupe koji rade na Kosovu, a pruža im se mogućnost za produkciju radova kao odgovor na temu u okviru istraživačkog projekta koji se bavi potencijalima pozitivnog doprinosa umetnosti u post-konfliktnim društvima.

Dva projekta će biti podržana. Umetničko delo može biti izvedeno u bilo kojoj formi i mediju, uključujući skulpturu, film, performans, likovnu umetnost i fotografiju, saopštio je Stacion.

Posebno su dobrodošli društveno-angažovani umetnički projekti i/ili projekti koji uključuju participaciju ili saradnju sa nekom zajednicom ili između zajednica.

Nagrada za jedan projekat iznosi 3.000 evra, uključujući troškove učešća i troškove produkcije.

Projekat će biti realizovan od februara do maja 2018. godine.

U zavisnosti od forme i medija, finalni umetnički radovi će biti izloženi za javnost na izložbama koje će biti organizovane tokom 2018. godine u Sarajevu, Prištini i Londonu.

Predloge projekata ocenjivaće žiri koji čine: dr Paul Love, University of the Arts London, dr Milena Michalski, Kings College, Albert Heta – Stacion, Eremire Krasniqi, Oral History Kosovo i Nebojša Milikić, Kulturni centar Rex, Beograd.

Projektnu eksplikaciju koja sadrži ne više od 1000 reči i CV umetnika treba dostaviti do 23. februara 2018. godine na e-mail adresu: application@stacion.org

Kontekst umetničkog angažmana

Projekat predstavlja jedan segment celokupnog projektnog istraživanja koje nastoji da koncipira, uobliči i implementira niz umetničkih intervencija u oblasti post-konfliktnih realnosti u bivšoj Jugoslaviji.

Svaka intervencija će uključivati angažovanje umetnika ili grupe umetnika za realizaciju. Intervencije će istraživati kako različite forme umetničkih praksi mogu uticati na percepciju međusobnih odnosa u regionu. Svaka intervencija će biti vrednovana kako bi se procenio njen uticaj kako na uključene umetnike, učesnike u realizaciji umetničkog dela, tako i na ciljnu i širu javnost. Uzimajući u obzir sam fenomen umetničkog procesa, kao i model naručenog umetničkog dela u kojem je njegov uticaj nepredvidljiv, istraživanje će se fokusirati na dokumentovanje kreativnog umetničkog procesa, kao i na reakcije same zajednice na umetničku intervenciju i efekat koji iz nje proizilazi.

Korišćenjem kvalitativne i participativne metode, istraživanja su podeljena na dva dela:

Istraživanje kreativnog procesa umetnika i umetničkog etosa – intervjui sa umetnicima, vizuelna dokumentacija i dnevnik umetnika - sa ciljem da se zabeleži i dokumentuje neophodni kvalitet umetničkog procesa za publiku koja se ne identifikuje kao umetnička (npr. donatorska publika koja se trudi da razume i kvantifikuje kreativne procese).

Istraživanje reakcije lokalne zajednice na umetničko delo. Umetnički rad će biti izložen u holu muzeja, a reakcija publike na rad će se vrednovati putem upitnika i fokus grupa.

Ovaj angažman se sprovodi kao deo istraživačkog projekta koji finansira AHRC i koji istražuje koncept i praksu pomirenja i potencijalnu ulogu umetnosti i umetničkih praksi u aktivnostima pomirenja. Istraživački projekat je započet u januaru 2017. godine, a završava se u decembru 2018. godine. UAL sprovodi istraživanje o potencijalima umetnosti da pozitivno doprinese post-konfliktnim društvima. Istraživanje će uključivati seriju namenski naručenih umetničkih intervencija koje će biti vrednovane na osnovu njihovog uticaja.

Umetnost i pomirenje je inovativan i interdisciplinarni istraživački projekat koji uključuje King's College London (Ratne studije), London School of Economics (Vlada) i Univerzitet umetnosti u Londonu (London College of Communication) [Projektni tim] i neakademske saradnike u osmišljavanje, produkciju i isporuku, angažujući umetnike da u različitim medijima stvaraju i razvijaju prakse i umetnička dela.

Ovaj interdisciplinarni projekat uvezuje istoriju, metodologije rešavanja sukoba, umetnost i kreativnu praksu, te kvalitativne i kvantitativne društvene nauke.

Stručni tim istraživača čine dr Rejčel Ker i profesor Džejms Gov iz Odeljenja za ratne studije na King's koledžu u Londonu, dr Denisa Kostovicova iz Odeljenja za upravljanje, London School of Economics, i dr Paul Love iz London College of Communication, Univerzitet umetnosti u Londonu. U projekat je takođe uključena i umetnica dr Milena Michalski, koja će blisko sarađivati sa projektnim partnerima iz nevladinih organizacija, kao i sa kulturnim i umetničkim institucijama u cilju sprovođenja njihovih koncepcija, produkcije i sprovođenja.

Istraživanje se finansira kroz mrežu grantova Arts and Humanities Research Council (AHRC) pod okriljem Conflict Theme of the Partnership for Conflict, Crime and Security Research (PaCCS), i kroz Conflict Theme of the Partnership for Conflict, Crime and Security Research (PaCCS).

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.