• Search form

15.01.2018 | 23:24

Konkurs za umetnike koji rade na Kosovu

Stacion - Centar za savremenu umetnost u Prištini, u saradnji sa Univerzitetom umetnosti London (UAL), raspisao je konkurs za izbor dva umetnika ili dve umetničke grupe koji rade na Kosovu, a pruža im se mogućnost za produkciju radova kao odgovor na temu u okviru istraživačkog projekta koji se bavi potencijalima pozitivnog doprinosa umetnosti u post-konfliktnim društvima.

Dva projekta će biti podržana. Umetničko delo može biti izvedeno u bilo kojoj formi i mediju, uključujući skulpturu, film, performans, likovnu umetnost i fotografiju, saopštio je Stacion.

Posebno su dobrodošli društveno-angažovani umetnički projekti i/ili projekti koji uključuju participaciju ili saradnju sa nekom zajednicom ili između zajednica.

Nagrada za jedan projekat iznosi 3.000 evra, uključujući troškove učešća i troškove produkcije.

Projekat će biti realizovan od februara do maja 2018. godine.

U zavisnosti od forme i medija, finalni umetnički radovi će biti izloženi za javnost na izložbama koje će biti organizovane tokom 2018. godine u Sarajevu, Prištini i Londonu.

Predloge projekata ocenjivaće žiri koji čine: dr Paul Love, University of the Arts London, dr Milena Michalski, Kings College, Albert Heta – Stacion, Eremire Krasniqi, Oral History Kosovo i Nebojša Milikić, Kulturni centar Rex, Beograd.

Projektnu eksplikaciju koja sadrži ne više od 1000 reči i CV umetnika treba dostaviti do 23. februara 2018. godine na e-mail adresu: application@stacion.org

Kontekst umetničkog angažmana

Projekat predstavlja jedan segment celokupnog projektnog istraživanja koje nastoji da koncipira, uobliči i implementira niz umetničkih intervencija u oblasti post-konfliktnih realnosti u bivšoj Jugoslaviji.

Svaka intervencija će uključivati angažovanje umetnika ili grupe umetnika za realizaciju. Intervencije će istraživati kako različite forme umetničkih praksi mogu uticati na percepciju međusobnih odnosa u regionu. Svaka intervencija će biti vrednovana kako bi se procenio njen uticaj kako na uključene umetnike, učesnike u realizaciji umetničkog dela, tako i na ciljnu i širu javnost. Uzimajući u obzir sam fenomen umetničkog procesa, kao i model naručenog umetničkog dela u kojem je njegov uticaj nepredvidljiv, istraživanje će se fokusirati na dokumentovanje kreativnog umetničkog procesa, kao i na reakcije same zajednice na umetničku intervenciju i efekat koji iz nje proizilazi.

Korišćenjem kvalitativne i participativne metode, istraživanja su podeljena na dva dela:

Istraživanje kreativnog procesa umetnika i umetničkog etosa – intervjui sa umetnicima, vizuelna dokumentacija i dnevnik umetnika - sa ciljem da se zabeleži i dokumentuje neophodni kvalitet umetničkog procesa za publiku koja se ne identifikuje kao umetnička (npr. donatorska publika koja se trudi da razume i kvantifikuje kreativne procese).

Istraživanje reakcije lokalne zajednice na umetničko delo. Umetnički rad će biti izložen u holu muzeja, a reakcija publike na rad će se vrednovati putem upitnika i fokus grupa.

Ovaj angažman se sprovodi kao deo istraživačkog projekta koji finansira AHRC i koji istražuje koncept i praksu pomirenja i potencijalnu ulogu umetnosti i umetničkih praksi u aktivnostima pomirenja. Istraživački projekat je započet u januaru 2017. godine, a završava se u decembru 2018. godine. UAL sprovodi istraživanje o potencijalima umetnosti da pozitivno doprinese post-konfliktnim društvima. Istraživanje će uključivati seriju namenski naručenih umetničkih intervencija koje će biti vrednovane na osnovu njihovog uticaja.

Umetnost i pomirenje je inovativan i interdisciplinarni istraživački projekat koji uključuje King's College London (Ratne studije), London School of Economics (Vlada) i Univerzitet umetnosti u Londonu (London College of Communication) [Projektni tim] i neakademske saradnike u osmišljavanje, produkciju i isporuku, angažujući umetnike da u različitim medijima stvaraju i razvijaju prakse i umetnička dela.

Ovaj interdisciplinarni projekat uvezuje istoriju, metodologije rešavanja sukoba, umetnost i kreativnu praksu, te kvalitativne i kvantitativne društvene nauke.

Stručni tim istraživača čine dr Rejčel Ker i profesor Džejms Gov iz Odeljenja za ratne studije na King's koledžu u Londonu, dr Denisa Kostovicova iz Odeljenja za upravljanje, London School of Economics, i dr Paul Love iz London College of Communication, Univerzitet umetnosti u Londonu. U projekat je takođe uključena i umetnica dr Milena Michalski, koja će blisko sarađivati sa projektnim partnerima iz nevladinih organizacija, kao i sa kulturnim i umetničkim institucijama u cilju sprovođenja njihovih koncepcija, produkcije i sprovođenja.

Istraživanje se finansira kroz mrežu grantova Arts and Humanities Research Council (AHRC) pod okriljem Conflict Theme of the Partnership for Conflict, Crime and Security Research (PaCCS), i kroz Conflict Theme of the Partnership for Conflict, Crime and Security Research (PaCCS).

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti