• Search form

07.01.2018 | 21:27

Alegorija erodiranog postojanja

Alegorija erodiranog postojanja

Izložba Alema Korkuta “Telo” biće otvorena 11. januara u Laubi u Zagrebu, a obuhvata seriju od 12 skulptura varijabilnih oblika, koje čine jedinstvenu tematsku i oblikovnu celinu koja se može posmatrati i kao “vajarska instalacija”.

Reč je o svojevrsnim “maketama bivanja” koje se nižu poput kakve antropomorfne slikovnice. Slika “tela” svedenog na izobličenu geometrijsku strukturu alegorija je erodiranog oblika telesnog i duhovnog postojanja. One nemaju primarno informativnu vrednost, već služe oblikovanju određenih asocijacija o promeljivosti i prolaznosti. Izdužene skulpture koje kao da se otapaju pred očima posmatrača simbol su teskobe, nestalnosti, prolaznosti i propadanja, navedeno je u najavi izložbe koja je deo Laubinog ciklusa “Hrvatska umetnost danas”.

Vitalne Korkutove forme fizička su manifestacija fragilnih organizama - jednostavni organički oblici koji svojom ogolelom formom, omeđenim unutrašnjim prostorom i naglašenim osećanjem praznine postaju kompaktne organičke celine. Geometrizovani šuplji blokovi tela izražavaju esenciju prirode, fizičke egzistencije, koja nezaobilazno stremi ka propadanju, ali i duhovne dimenzije sveta koja teži uzdizanju, širenju i napredovanju.

Promišljanje skulpture Alema Korkuta kreće se između prostornog, taktilnog i materijalnog do dematerijalizacije skulpture. Bez obzira koje materijale, žanrove i metode koristio, ostaje veran propitivanju medija vajarstva, prolaznosti i skulpturalne procesualnosti u smislu raspadanja same materije ili namerne izmene stanja u određenom periodu.

Rođen 1970. u Travniku, Korkut je studirao vajarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu i u Zagrebu, gde je i diplomirao 1997. godine, a od 2007. predaje vajarstvo.

Dobitnik je Velike nagrade 27. Salona mladih u Zagrebu, godišnje nagrade HDLU-a za mladog umetnika 2004. godine, Velike nagrade Splitskog salona 2009. godine, te treće nagrade na izložbi T-HT nagrada@msu.hr 2011.

Izlagao je na više od 30 samostalnih i oko 150 grupnih izložbi u Hrvatskoj i inostranstvu.

Autor je više javnih skulpura u Pazinu, Šibeniku, Karlovcu i Koprivnici.

Od 1998. do 2007. bio je član član HZSU, a od 2004. godine član je Umetničke organizacije Atelieri Žitnjak.

Izložba “Telo” u Laubi – Kući za ljude i umetnost biće otvorena do 3. februara.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.