• Search form

20.06.2018 | 15:03

Belićev Izazov modernosti

Belićev Izazov modernosti

Knjiga eseja “Izazov modernosti” umetnika Milije Belića, koji živi i radi u Parizu, objavljena nedavno u izdanju Arhipelaga i New Momenta, biće predstavljena 21. juna u Francuskom institutu u Beogradu, uz učešće dr Ljubomira Erića, dr Ratka Božovića i glavnog urednika Arhipelaga Gojka Božovića.

Belićeva knjiga “Izazov modernosti” govori o nekim od najzanimljivijih izazova modernog doba i moderne umetnosti kroz eseje koji predstavljaju retko svedočanstvo i analitičke zapise o novoj monumentalnosti Petra Omčikusa, o skulpturama Momčila Milovanovića, o slikarskom meta-jeziku Sretena Nikčevića ili o fotogramima Mirka Lovrića. Belić studiozno piše o Brankusiju kao ocu moderne skulpture ili pak o poetičkim izazovima moderne umetnosti od fenomenologije stila i plastičkog ritma i muzičkog prostora, kao mogućih osnova za jednu prolegomenu metaumetnosti, preko slikarstva permanentnog krika, nove srpske apstrakcije i novih umetničkih migracija, do neokonstruktivizma, emancipovane forme i geometrijske apstrakcije danas, saopštio je Arhipelag.

Belićeva posebna tema je Pariz, pa otuda čitav niz eseja koji govore o umetničkom duhu tog grada, o umetničkim vezama Beograda i Pariza, te prisustvu i tragu srpskih umetnika na važnim pariskim salonima i na pariskoj likovnoj sceni uopšte.

Knjiga sadrži i tri razgovora sa Belićem koje su o njegovom likovnom opusu i pogledima na umetnost vodili Ljubomir Erić, Mladen Ratković i Miroslav Živanović.

Sastavni deo knjige je i više od 20 reprodukcija radova poznatih srpskih i svetskih umetnika.

Slikar, skulptor i teoretičar umetnosti Milija Belić (1954) diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1978. godine, na Odseku za slikarstvo. Odbranio je s najvišom ocenom doktorsku tezu na Sorboni 1994. i stekao titulu doktora umetnosti i nauka o umetnosti Pariskog univerziteta.

Izlagao je na velikom broju samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a objavio je više teorijskih i esejističkih knjiga o modernoj umetnosti.

Belićeva dela nalaze se u kolekcijama Nacionalne biblioteke u Parizu, Muzeja Satoru Sato u Japanu, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Srpskog kulturnog centra u Parizu, Biblioteke grada Beograda…

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.