• Search form

15.06.2017 | 13:19

Ekonomska istorija regiona

Ekonomska istorija regiona

Turski savremeni ekonomski istoričar Šefket Pamuk, inače stariji brat pisca i nobelovca Orhana Pamuka, boravio je proteklih dana u Beogradu kao gost izdavačke kuće Arhipelag i Centra za liberalno-demokratske studije, koji su njegovim gostovanjem započeli novi programski format “Beogradska predavanja iz ekonomske istorije”.

Pamuk je tokom boravka u Beogradu održao predavanje “Prihodi u jugoistočnoj Evropi od 1500. godine u komparativnoj perspektivi”, namenjeno domaćim stručnjacima u oblasti ekonomske istorije, balkanske istorije i političke teorije. To je prvo u seriji predavanja koja će svakog juna držati pozvani svetski ekonomski istoričari.

Pamuk je iscrpno predstavio dinamiku prihodu u jugoistočnoj Evropi u vremenskom rasponu dužem od 500 godina, kao i socijalne, političke i istorijske uzroke koji su presudno uticali na nivo i strukturu prihoda u ovom delu Evrope. Služeći se komparativnom analizom, pitanje prihoda i uopšte ekonomskog razvoja u jugoistočnoj Evropi uporedio je i sa širim evropskim ili pak azijskim kontekstom.

www..arhipelag.rs i Centar za liberalno-demokratske studije već četvrtu godinu dodeljuju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz ekonomske istorije Balkana za autore do 40 godina starosti, a “Beogradska predavanja iz ekonomske istorije” predstavljaju nastavak njihovih nastojanja da pitanja iz oblasti ekonomske istorije budu više zastupljena u akademskim istraživanjima i društvenim i javnim raspravama.

Šefket Pamuk je profesor ekonomije i ekonomske istorije na Bosforskom univerzitetu u Istanbulu, te saradnik Ataturkovog instituta za modernu tursku istoriju. Godinama je bio šef savremenih turskih studija na Evropskom institutu, na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, a predavao je i na nizu najprestižnijih američkih univerziteta.

Važi za vodećeg ekonomskog istoričara Osmanske imperije, Bliskog Istoka i moderne Turske.

Pisac je kapitalnih knjiga Osmanska imperije i evropski kapitalizam 1820-1913: Trgovina, investicije i proizvodnja (1987) i Monetarna istorija Osmanskog carstva (2000). Takođe, koautor je knjige Istorija bliskoistočnih ekonomija u XX veku (1999, s harvardskim profesorom Rodžerom Ovenom).

Pamuk je predsednik Azijskog društva za ekonomsku istoriju. Takođe, član je Turske akademije nauka i Evropske akademije, te urednik European Review of Economic History.

(SEEcult.org)

Video
Vodjenje - Branko Vucicevic
03.02.2018 | 23:57

VOĐENJE - Kritičari su izabrali: B.V.

Vođenje kroz izložbu “Kritičari su izabrali 2018: B.V.” u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda (12.1-3.2.2018), posvećenu Branku Vučićeviću