• Search form

12.03.2018 | 18:05

Jasni Jovanov nagrada Pavle Vasić

Jasni Jovanov nagrada Pavle Vasić

Nagrada “Pavle Vasić” Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) za 2017. godinu svečano je uručena 12. marta u Rektoratu Univerziteta u Beogradu dr Jasni Jovanov za knjigu “Dragan Aleksić - likovne kritike”, u izdanju Spomen zbirke Pavle Beljanski i Narodne biblioteke Srbije.

Nagrada “Pavle Vasić” dodeljuje se za tekstove u oblasti primenjene umetnosti i dizajna objavljene u svim vrstama stručnih publikacija (monografije, knjige, zbornici), teoretski i kritički rad o primenjenoj umetnosti objavljen u medijima, kao i za autorske izložbe uz odgovarajući stručan tekst.

U obzir su dolazili radovi objavljeni tokom 2017. godine, a žiri, koji je odlučivao na osnovu radova prijavljenih na konkurs, činili su dr Čedomila Marinković (predsednica), prof. dr Sanja Pajić i istoričar umetnosti i kustos Miroslav Karić (Remont).

Jasna Jovanov, rođena u Novom Sadu, studirala je i magistrirala u Beogradu, a doktorirala na katedri Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu. Od 1978. do 2018. zaposlena je u Galeriji Matice srpske. Od 1999. godine rukovodila je Spomen-zbirkom Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Od 2005. godine gradi akademsku karijeru, na Departmanu za geografiju i turizam Prirodno-matematičkog fakulteta i Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta EDUKONS u Sremskoj Kamenici.

Učestvovala je u realizaciji muzejskih projekata i izložbi: Minhenska škola i srpsko slikarstvo, Dadaizam na jugoslovenskim prostorima (1920-1922), Crisis and the Arts. The History of Dada, Wege zur Moderne und die Azzbe Schule - Mihen, Umetnost simbolizma u Srbiji, Srpska grafika 18. i 19. veka, Umetnost u Vojvodini u 19. veku, Srpska umetnost prve polovine 20. veka i drugim.

Rezultat njenih višegodišnjih istraživanja su izložbe i Stevana Aleksića (1989, 2006), Danice Jovanović (1986, 2007,  2014, 2015), Nadežde Petrović (2013-2017), Marka Čelebonovića (2010), Rista Stijovića (2008), Kolekcija Pavla Beljanskog ponovo u Beogradu (2011), Velika Iza Vlaha Bukovca (2012), Kolekcija Pavla Beljanskog: biseri modernizma (Zagreb 2015), Umetnici akademici iz kolekcije Pavla Beljanskog (2017) i druge koje prate katalozi i monografska izdanja (Dadaizam na jugoslovenskim prostorima 1920-1922, Stevan Aleksić 1876-1923, Nadežda Petrović s obe strane objektiva, Danica Jovanović 1886-1914, Flat Horizon-Art and Life of Milan Konjović, Likovna kritika Todora Manojlovića, Likovna kritika Dragana Aleksića i druga.

Autorka je scenarija za TV filmove “Poslednja dadaistička predstava” o Danici Jovanović i drugih, a bavi se i prevođenjem stručnih tekstova u oblasti istorije i teorije umetnosti.

Dobitnica je nagrade Iskra kulture, kao i nekoliko priznanja Nacionalnog komiteta IKOM-a kao kustoskinja godine, ali i za međunarodnu saradnju, za projekat godine i posredno kao urednica monografije Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za izdavački poduhvat godine.

Jasna Jovanov je stručna i naučna interesovanja usmerila na istoriju  umetnosti i umetničke fenomene od početaka 19. veka do savremene umetničke scene, sa akcentom na prelazne i avangardne etape, kao i na savremenu muzeološku praksu i komunikativne potencijale muzeja i drugih kulturnih institucija.

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

*Foto: Tamara Vučenović

(SEEcult.org)

Zoran Popovic, Autoportret, akvarel, 3. oktobar 1984.
Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.