• Search form

25.01.2018 | 11:45

Konkursi Ministarstva kulture iz sektora međunarodne saradnje

Konkursi Ministarstva kulture iz sektora međunarodne saradnje

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je 25. januara konkurse za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, zatim za projekte koji su podržani kroz međunarodne fondove i za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini.

Cilj konkursa “Mobilnost 2018” je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije, studijske i rezidencijalne boravke i slično.

Prijave treba podneti do 30. aprila 2018. godine, dok će rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biti doneto najkasnije do 29. juna 2018. godine, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Konkurs za sufinansiranje projekata koji su podržani kroz međunarodne fondove, koji traje do 29. juna, ima za cilj sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz pomoć projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova. Na taj način, kako je navedeno, primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Na konkursu u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu, koji je otvoren do 16. marta, biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, a posebno u zemljama regiona, u cilju jačanja kapaciteta, umrežavanja i profesionalizacije rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu.

Pravo učešća na tim konkursima imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija.

Potrebni formulari i detalji o konkursima nalaze se na sajtu Ministarstva kulture, kao i u rubrici Konkursi portala SEEcult.org

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.