• Search form

16.02.2015 | 19:15

Mapa kao medij

Mapa kao medij

Tačka komunikacije organizuje 23. februara u Umetničkom prostoru U10 u Beogradu seminar “Mapa kao medij” čiji je cilj da kroz stručna predavanja, multimedijalne prezentacije, primere dobre prakse i razgovore objasni istoriju korišćenja mapa, njihovu savremenu primenu i brojne mogućnosti koje pružaju.

Događaj je namenjen studentima i profesionalcima različitih usmerenja, ali i svima onima koji mape u širem kontekstu vide kao sredstvo u okviru svog umetničkog ili društvenog delovanja.

Mape se kroz istoriju koriste u najrazličitije svrhe i sa raznorodnim namenama. One su sredstvo za komunikaciju sadržaja, orijentaciju, istovremeno i istorijski dokument ali i polje za izražavanje određene političke ideologije. Danas, u svetu digitalnog, kako se čini, ovaj mediji pronalazi svoju najširu primenu, jer je njegovo korišćenje postalo lako dostupno, a informacije koje pruža lako čitljive. Potrebu za mapama tako imaju svi – mediji, istraživači, aktivisti, kreativne industrije, umetnici, istoričari, dizajneri...

Seminar obuhvata predavanja stručnjaka i okrugli sto o praktičnoj primeni i savremenoj potrebi za mapama. Predstavnici stručne javnosti, korporativnog sektora i medija (Slobodna Evropa, Telenor, Mladi za turizam, Poplave.rs) pokušaće da iz svoje vizure odgovore na to pitanje i predvide budućnost upotrebe digitalnih i štampanih mapa.

Među predavačima su Dragana Petrović sa Rudarsko-geološkog fakulteta (Mala karta, velika istorija), Uroš Krčadinac sa Fakulteta organizacionih nauka (Klub putnika: Kreativna kartografija), Isidora Nikolić sa Fakulteta za medije i komunikacije (Dizajn i mape), Uroš Đurić sa Građevinskog fakulteta (Kartiranje u kriznim situacijama), istoričar Vladimir Dulović (Beograd na mapama) i pisac i konsultant Paul Currion (Tekst i grad).

Dragana Petrović upoznaće slušaoce sa nastankom prvih karata i njihovom namenom. Kako je karta sastavni deo ljudske istorije više od 8.000 godina, predavanje je koncipirano tako da slušaoca upozna sa prvim kartama koje su pronađene, a koje nisu rađene na papiru, već na zidovima pećina, te sa prvim kartama koje liče na današnje, a predstavljaju plan neolitskog naselja (Turska), pa sve do najsavremenijih karata koje se, ponovo, rade na zidovima, ali ovog puta na "cloud" zidovima.

Uroš Krčadinac ukazaće na savremene vizuelizacije podataka i složene infografike koje koriste alate i jezike računarstva, statistike, vizuelnih komunikacija, animacije, filma, pa i književnosti. Takođe, ukazaće i na to da su vizuelizacije stare koliko i jezik sam, te da sve karte u izvesnoj meri lažu. Krčevidanc će pričati o subjektivnom, izražajnom, pripovedačkom i manipulativnom aspektu kartografije i vizuelizacije podataka, od prvih jezika do interneta danas.

Isidora Nikolić govoriće o infografici i elementarnim strukturama neophodnim za pravljenje različitih grafikona, dijagrama, mentalnih mapa i kompleksnih setova informacija. Kroz nekoliko primera iz savremene prakse biće predstavljena logika i elementi vizuelnih elaboracija koje korišćenjem različitih metodologija pronalaze inovativni način da se informacije putem dizajna učine čitljivijim, razumljivim i inspirativnijim.

Uroš Đurić predstaviće kartiranje u kriznim situacijama, kao ssto su bile majske poplave u regionu 2014. godine ili razorni zemljotres u okolini Kraljeva 2010.

Vladimir Dulović govoriće o Beogradu na mapama, počev od onih sa kraja XVIII i iz XVIII veka, kada je bilo potrebno grad naglo uključiti u evropske tokove. Sagledavanje urbanog razvoja prestonice Srbije tokom XIX stoleća nezamislivo je bez mapa. Kroz pregled starih mapa Beograda ukazaće ne samo na istoriju grada, već i na izražajne mogućnosti tog vizuelnog medija, kao in a načine na koje raznolikost likovnih prikaza može da bude inspirativna za današnje crtače mapa i istraživanje urbanih prostora.

Paul Currion će se baviti alternativnim pristupima u mapiranju gradova, sa fokusom na psihogeografiju i druge polu-fikcijske strategije.

Zbog ograničenog broja mesta, potrebno je potvrditi učešće u prvom delu programa slanjem prijave na info@tackakomunikacije.org do 19. februara.

Organizacija Tačka komunikacije će seminarom “Mapa kao medij” obeležiti tri godine rada na projektu “Zvučna mapa Beograda”, koji je pokrenut sa idejom da se mapira, kontinuirano beleži, sačuva i široj javnosti prezentuje narativno nasleđe gradskih lokalnih zajednica.

Realizacija tog projekta započeta je 2012. godine i od tada se autorski tim bavi istraživanjima delova grada koji imaju istorijski kontinuitet u procescima nastanaka modernog Beograda, odnosno onim njegovim delovima i koji su nekad predstavljali zasebne adminisitrativne jedinice. Usled urbanog razvoja, te administrativne granice danas nisu jasno vidljive i iz tog razloga potrebno ih je istražiti i rekontekstulizovati ne samo kroz zvanične dokumente i bibliografiju već i kroz sećanje i svest samih stanovnika o njihovom postojanju. Projekat je osmišljavan tako da se kao model može primenti i na druge gradove.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.