• Search form

11.11.2017 | 15:03

Metalno kolo

Metalno kolo

Izložba Jadranka Runjića “Metalno kolo” biće otvorena 14. novembra u Galeriji umjetnina u Splitu, a predstavlja ciklus asimteričnih diptiha izvedenih grafitnom olovkom i akrilikom na kvadratnim pločama medijapana, popraćen serijom skica koje su mu prethodile.

Iluziju prelivanja sjaja na metalnoj površini, koja stvara utisak da je više slikarske nego crtačke prirode, Runjić je postigao saturacijom površine kruga dugotrajno ponavljanim potezima olovke sve do osećaja taktilnosti nanetog materijala. Formalna obeležja ciklusa, kako je navedeno u najavi izložbe, ukazuju na genezu Runjićevog izraza iz tradicije slikarstva monokroma, a uporno ponavljanje srebrnih krugova ukazuje na potku koja, sledeći uzuse konceptualne umetnosti, snažnom misaonom linijom objedinjuje radove u sublimnoj interpretaciji nadređenog područja aktuelnih društveno-kulturoloških fenomena.

Prikaz kruga zauzima gornji, dominantni i veći deo kompozicije, a njegov donji, manji deo su natpisi “Metalno kolo” preuzeti iz različitih jezika.

Za njihovo idealno oblikovanje Runjić je izabrao pismo rimske kapitale i time sugerisao značenje njihove savršene oblikovne hladnoće. Reč je o pismu koje se nakon natpisa sačuvanih iz epohe Rimskog carstva, uvrežilo kao pismo za službene, ceremonijalne potrebe kao što su natpisi na spomenicima od javnog značaja.

Jadranko Runjić, Metalno kolo (Roue metalique), 80x80 cm, 14x80 cm, akrilik i grafit na medijapanu

“U civilizaciji obeleženoj diskursom o vlastitom kraju, kraju povesti, smrti slikarstva, distopiji, da ekološke, socijalne i političke probleme ne spominjemo, posvetiti se vlastitim krugovima postaje jedini dohvatljivi cilj”, navela je Galerija umjetnina u najavi izložbe, čiji su kustosi Branko Franceschi i Marija Stipišić Vuković.

Jadranko Runjić (Gospić, 1956) diplomirao jer slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu 1980. godine, a radi kao predavač na Slikarskom odsjeku Umetničke akademije u Splitu.

Izložba će biti otvorena do 3. decembra.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.