• Search form

20.04.2018 | 23:27

NKSS: Nova cenzura Sekretarijata za kulturu

NKSS: Nova cenzura Sekretarijata za kulturu

Sekretarijat za kulturu Beograda odložio je do daljeg mogućnost uvida predstavnika Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) u konkursnu dokumentaciju za 2017. godinu, koju je prvobitno dozvolio po sili Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Asocijacija NKSS najpre je 11. aprila obaveštena od Sekretarijata za kulturu da zbog preobimne dokumentacije o finansijskim i narativnim izveštajima odobrenih projekata 2017. godine ne može da dobije njihove kopije, jer bi to ugrozilo rad nadležne službe. Predstavnici NKSS pozvani su da 23. aprila u 14 sati dođu u Sekretarijat i izvrše uvid, ali je 20. aprila stiglo novo obaveštenje podsekretara Milana Lazovića da ni to nije moguće i da se odlaže do daljeg.

NKSS je najavila da će njeni predstavnici, uprkos zabrani uvida u konkursnu dokumentaciju, istrajati u svojoj nameri i 23. aprila u 14 časova se pojaviti u Sekretarijatu za kulturu Beograda, u pokušaju da ostvare pravo javnosti da zna šta se dešava sa javnim sredstvima namenjenim kulturi.

Kako je navedeno u obaveštenju Sekretarijata, predmet uvida u obimnu dokumentaciju, koja predstavlja izrazito veliki broj informacija, višestruko prevazilazi obim posla u nadležnoj organizacionoj jedinici, s mogućnošću zaostajanja sa radom na redovnim poslovima. Stoga je zakazani uvid u dokumentaciju odložen, a o novom terminu, kako je najavljeno, Asocijacija NKSS biće blagovremeno obaveštena.

Novu odluku gradskog Sekretarijata za kulturu NKSS je ocenila kao skandaloznu, dodajući da baca još dublju senku na rad njegov rad i predstavlja kršenje uredbe kojom je definisana procedura sprovođenja konkursa.

Asocijacija NKSS je od Sekretarijata za kulturu zahtevala objavljivanje kompletne dokumentacije o rezultatima Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi 2018, kao i narativnih i finansijskih izveštaja projekata podržanih na Konkursu za kulturu grada Beograda 2017. godine. Dokumentacija o rezultatima joj je, nakon žalbe povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, dostavljena nepotpuna, bez ikakvog objašnjenja na koji način su komisije primenile kriterijuma, bez bodovanja pojedinačnih projekata ili obrazloženja, kao i bez ikakvog obrazloženja rezultata u celini kod svih komisija.

Sada joj je, kako je saopštila, zabranjen i uvid u prošlogodišnje izveštaje,  što otvara velike sumnje da fantomske organizacije na čiju je ulogu i prošle i ove godine upozoravala, nisu ni realizovale projekte za koje su dobile novac.

Prema analizi rezultata konkursa koju je uradila Asocijacija NKSS, ove godine je čak 30% sredstava dodeljeno sumnjivim organizacijama koje su registrovane ili preregistrovane neposredno pred ili čak i nakon raspisivanja konkursa ili onim organizacijama koje se kulturom uopšte ne bave. Zbog tih i drugih malverzacija i zloupotreba zajedno sa velikim brojem drugih predstavnika kulturne javnosti, NKSS je zatražila poništavanje Konkursa za podršku projektima u kulturi grada Beograda 2018. godine, javnu raspravu o sprovođenju kriznog konkursa i o utvrđivanju kriterijuma konkursa i izbora članova komisija, objavljivanje kompletne dokumentacije o rezultatima Konkursa za podršku projektima u kulturi 2018, kao i narativnih i finansijskih izveštaja projekata podržanih na konkursu 2017. godine, kao i smenu gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić.

*Dokumentaciju koju je dobila NKSS od Sekretarijata za kulturu moguće je preuzeti narednih dana na ovom linku

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.