• Search form

08.05.2018 | 09:37

Novi Manek, promocija u CK13

Novi Manek, promocija u CK13

Magazin nezavisne kulture Manek, u izdanju Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), sadrži u novom, šestom broju više od 20 tekstova autora iz zemlje i regiona, a biće predstavljen 8. maja u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, uz razgovor o širem kontekstu aktuelnih dešavanja na relaciji kulture i politike, posebno u kontekstu odnosa civilnog sektora u kulturi prema državnoj politici u toj oblasti.

Većinu tekstova u novom Maneku tematski povezuje komplikovan odnos kulture i politike, bilo da je reč o Strategiji razvoja kulture u narednoj deceniji, ili raspodeli sredstava iz javnih budžeta na konkursima za sufinansiranje projekata. Manek ukazuje i da politika, doduše evropska, može i pozitivno da utiče na polje kulture, što pokazuje primer Novog Sada, pod uslovom da – opet zbog politike, ne izneveri probuđena očekivanja. Dobar primer političke volje u službi kulture daje makedonski ministar Robert Alađozovski u intervjuu o prvoj godini reformi kulturne politike u Makedoniji. S druge strane, na poguban uticaj politike u kulturi ukazuje razgovor sa smenjenom direktorkom sada već ugašenog Kulturnog centra Požega, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Slađanom Petrović Varagić. Uz analizu istraživanja o političkim stavovima aktera nezavisnih kulturnih scena u regionu, novi Manek se osvrće i na različite aspekte odnosa kulture i politike i kroz tekstove o muzejima savremene umetnosti u regionu, samoorganizovanim prostorima za kulturu u evropskim gradovima, te o problemima nezavisnih kulturnih centara, kao i o uzimanju stvari u svoje ruke kroz kampanje zagovaranja (prostora za savremeni ples), preispitivanja sopstvenog značaja (Remont), unapređenja medijske vidljivosti problema na sceni (Sceniranje) ili nepristajanja na plagiranje projekata (Muzej korupcije). U novom Maneku moguće je saznati više i o značaju kolektivizma na sceni umetničke fotografije u regionu, specifičnostima Legata Franklin u centru Beograda, ali i o njujorškoj savremenoj umetničkoj sceni i njenim (ne)mogućim paralelama sa beogradskom.

Za novi Manek pišu, između ostalih, Maja Ćirić, Janka Vukmir, Predrag Cveticanin, Ares Športa (Shporta), Ana Luković, Iva Čukić, Ivana Korać, Marijana Cvetković, Darka Radosavljević Vasiljević, Dušan Savić, Miha Colner, Jelena Mijić, Lana Gunjić, Vesna Tašić, Branka Ćurčić, Zoran Gajić i Vesna Milosavljević.

U razgovoru povodom novog Maneka u CK13 učestvovaće kourednici i saradnici, te članovi Upravnog odbora NKSS, koji će se osvrnuti na neka od otvorenih pitanja kulturne politike na različitim nivoima vlasti, koja su tema i novog broja tog magazina.

Da li aktuelna dešavanja povodom rezultata konkursa Sekretarijata za kulturu Beograda svedoče o zatvaranju državne politike prema udruženjima i njihovim nastojanjima da utiču na transparentnost konkursnih procedura? Da li Novi Sad i njegova uprava za kulturu prestaju da uvažavaju principe demokratičnosti i participativnosti evropske kulturne politike na koje su se obavezali usvajanjem Strategije i Akcionog plana kulturnog razvoja i titulom Evropske prestonice kulture? Na koji način u ovakvoj situaciji akteri nezavisne scene u kulturi mogu dalje da deluju? To su neka od pitanja na koja će pokušati da odgovore Slađana Petrović Varagić, Ksenija Đurović, Luka Knežević Strika i Milica Pekić, uz moderaciju Branke Ćurčić.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.