• Search form

16.10.2017 | 17:23

Pertej/Beyond/Preko 20 godina

Pertej/Beyond/Preko 20 godina

Centar za kulturnu dekontaminaciju, u saradnji sa organizacijom Kosovo Glocal iz Prištine, započinje javne programe projekta “Pertej/Beyond/Preko 20 godina”, posvećenog osvetljavanju saradnje i komunikacije u savremenoj umetnosti i kulturi umetnika, pisaca, institucija i kolektiva, počev od izložbe savremene umetnosti sa Kosova “Pertej” održane u CZKD-u 1997. godine do danas.

Javni program tog projekta počinje 18. oktobra izložbom “Studije slučaja Pertej” i razgovorom o 20 godina regionalne umetničke scene. Reč je o posebnom istraživačkom i produkcionom programu koji su osmislili Borka Pavićević, Škeljzen Malići, Luna Đorđević i Majlinda Hodža.

U poređenju zvanične istoriografije i pamćenja pojedinaca, izložba Studija slučaja “Pertej” biće demonstracija metoda istraživanja manje obrađene, potisnute, zanemarene istorije umetničke saradnje i komunikacije, kao i zajedničke produkcije znanja Srbije i Kosova.

Borka Pavićević i Škeljzen Malići okupiće u javnom razgovoru učesnike i svedoke te saradnje u poslednjih 20 godina i omogućiti publici da doprinese svojim znanjem i pamćenjem zajedničkom arhivu u nastajanju, kao i da konfrontira svoja gledišta i iskustva, najavio je CZKD.

Uz Borku Pavićević i Malićija, u predavanju-performansu učestvovaće i Luna Đorđević i Majlinda Hodža, a kao sagovornici su najavljeni: Dunja Blažević, Jelena Vesić, Branislav Dimitrijević, Branimir Stojanović, Vida Knežević, Marko Miletić, Svebor Midžić, Maksut Vezgishi (Pertej 97), Alban Muja i Jakup Ferri. Saradnik na istraživanju bio je Velimir Ćurguz Kazimir.

Projekat “Pertej/Beyond/Preko 20 godina” pokrenut je idejom da se ohrabri i pozove na zajednički javni programski istup nove generacije regiona bivše Jugoslavije, kao i na zajedničku produkciju znanja u regionu u savremenoj umetnosti, kritici i teoriji, koja je najdinamičnije polje novih ideja i prevazilaženja zadatih okvira politika podele. U vremenu alarmantnog procesa migracija, koji podrazumeva odlazak mladih iz regiona bivše Jugoslavije u razvijene zemlje za novim perspektivama, autori projekta smatraju da je presudno važno omogućiti generaciji koja ima sve manje šansi za sopstveni javni govor i umetničku artikulaciju da iskaže svoje viđenje savremenog i mogućeg budućeg života u regionu, i sazna o istorijskim resursima za postavljanje novih horizonata. Motivisan impresivnim kontinuitetom saradnje i razmene u regionu u polju savremene umetnosti, koja nema dovoljno vidljivosti i podrške za uključivanje mladih generacija u produkciju, projekat “Pertej/Beyond/Preko 20 years” okupiće ne samo mlade učesnike, već i umetnike, istoričare, teoretičare, sociologe u specifičan transfer znanja - eksperimentalni obrazovni program kojim će intergeneracijska saradnja voditi i do produkcije novih umetničkih dela i tekstova. Time projekat dalje razvija ideju participativnog obrazovanja, umetničke produkcije i kritičkog mišljenja koja je razvijana decenijama u nezavisnoj kulturi i medijima i već uveliko utiče na emancipaciju obrazovnih i kulturnh sistema u Evropi.

Za početnu tačku istraživanja “Studija slučaja Pertej” manje poznatih kontinuiteta saradnje, razmene i kritike uzeta je izložba savremene kosovske umetnosti “Pertej”, održana u CZKD-u 1997. godine, ali će se polje istraživanja ukupnog projekta proširiti na vremensku i geografsku celinu koju današnje generacije prepoznaju kao svoj pretekst i kontekst svog delovanja. Podrška savremenoj umetničkoj produkciji i kritici, kao i omogućavanje šireg konteksta toj produkciji (kulture i humanističkih nauka, akademske i zajednice civilnog društva) od najvećeg je značaja za post-jugoslovenska društva, kako bi se omogućila refleksija neposrednih društvenih pitanja, ali i pomogao put ka novom horizontu generacijama koje nemaju na raspolaganju postojanu produkcionu infrastrukturu i širi medijski prostor za svoje ideje, naveo je CZKD.

Program projekta “Pertej/Beyond/Preko 20 godina” obuhvata prepodnevne radionice za učesnike seminara – radionicu na temu “Socijalizam u Jugoslaviji i pitanje društvene reprodukcije” vodiće 18. oktobra Vladimir Simović i Tanja Vukša (CPE), dok će dan kasnije biti održana radionica na temu “Političke i ekonomske kontradikcije jugoslovenskog sistema”, čiji je mentor Domogoj Mihaljević.

Za 19. oktobar najavljeno je i javno predavanje “Dugim koracima u kapitalizam: Fenomenologija (pre)vladanja srednje klase ili malo/građanizacije Jugoslavije” koje će održati Dragomir Olujić Oluja, a uz moderaciju Kontekst kolektiva, u razgovoru će potom učestvovati i Domogoj Mihaljević i Krunoslav Stojaković.

Olujić će ukazati na 60-te godine 20. veka kao ključne za razumevanje i socijalističke Jugoslavije i njenog raspada. Reč je o periodu od prve posleratne recesije kapitalizma do prve energetske krize i druge krize realnog (sovjetskog) socijalizma, te privođenja kraju antikolonijalnih revolucija i nastupanja prve posleratne (bejbi bum, šezdesetosmaške) generacije na javnu scenu sa gomilom emancipatorskih ideja (i praksi). To je i vreme “male” (finansijska) i “velike” (društvena i privredna) reforme u Jugoslaviji praćene radničkim (ne samo) štrajkovima. Ono što dalje sledi, kako ukazuje Olujić, jeste samo “razvijanje” naznačenih tendencija. Kroz predavanje će biti pružen polit-ekonomski okvir za razumevanje problema i “mesto govora”, a zatim i govor o akterima (u Jugoslaviji) – radnicima i levim studentima, Maspoku, Kosovu (’68. i 1981.) i drugim akterima, pre svega o (“novoj”) srednjoj klasi.

Uz partnere u projektu - CZKD i Kosovo Glocal, te kustose - Vidu Knežević i Marka Miletića (Kontekst kolektiv i Mašina), u projektu učestvuje široka mreža saradnika, predavača, mentora i 20 učesnika iz regiona, koji će organizovati produkciju umetnosti i znanja i podeliti sa publikom i proces i rezultate svog rada u 2017. i 2018. godini. Seminari će, kako je najavljeno, omogućiti pozvanim učesnicima da sa predavačima i mentorima osmisle specifičan zajednički obrazovni rad, a sa publikom će u javnim programima biti otvarane teme i forumi iz programa seminara u procesu učenja u javnosti.

Seminari za polaznike i javni programi biće organizovani u oktobru i decembru 2017. godine.

Projekat su podržali: Delegacija Evropske Unije – EU/IPA (Podrška civilnom društvu), ambasada Švajcarske u Beogradu, te Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS).

Programi CZKD-a realizuju se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti