• Search form

16.10.2017 | 17:23

Pertej/Beyond/Preko 20 godina

Pertej/Beyond/Preko 20 godina

Centar za kulturnu dekontaminaciju, u saradnji sa organizacijom Kosovo Glocal iz Prištine, započinje javne programe projekta “Pertej/Beyond/Preko 20 godina”, posvećenog osvetljavanju saradnje i komunikacije u savremenoj umetnosti i kulturi umetnika, pisaca, institucija i kolektiva, počev od izložbe savremene umetnosti sa Kosova “Pertej” održane u CZKD-u 1997. godine do danas.

Javni program tog projekta počinje 18. oktobra izložbom “Studije slučaja Pertej” i razgovorom o 20 godina regionalne umetničke scene. Reč je o posebnom istraživačkom i produkcionom programu koji su osmislili Borka Pavićević, Škeljzen Malići, Luna Đorđević i Majlinda Hodža.

U poređenju zvanične istoriografije i pamćenja pojedinaca, izložba Studija slučaja “Pertej” biće demonstracija metoda istraživanja manje obrađene, potisnute, zanemarene istorije umetničke saradnje i komunikacije, kao i zajedničke produkcije znanja Srbije i Kosova.

Borka Pavićević i Škeljzen Malići okupiće u javnom razgovoru učesnike i svedoke te saradnje u poslednjih 20 godina i omogućiti publici da doprinese svojim znanjem i pamćenjem zajedničkom arhivu u nastajanju, kao i da konfrontira svoja gledišta i iskustva, najavio je CZKD.

Uz Borku Pavićević i Malićija, u predavanju-performansu učestvovaće i Luna Đorđević i Majlinda Hodža, a kao sagovornici su najavljeni: Dunja Blažević, Jelena Vesić, Branislav Dimitrijević, Branimir Stojanović, Vida Knežević, Marko Miletić, Svebor Midžić, Maksut Vezgishi (Pertej 97), Alban Muja i Jakup Ferri. Saradnik na istraživanju bio je Velimir Ćurguz Kazimir.

Projekat “Pertej/Beyond/Preko 20 godina” pokrenut je idejom da se ohrabri i pozove na zajednički javni programski istup nove generacije regiona bivše Jugoslavije, kao i na zajedničku produkciju znanja u regionu u savremenoj umetnosti, kritici i teoriji, koja je najdinamičnije polje novih ideja i prevazilaženja zadatih okvira politika podele. U vremenu alarmantnog procesa migracija, koji podrazumeva odlazak mladih iz regiona bivše Jugoslavije u razvijene zemlje za novim perspektivama, autori projekta smatraju da je presudno važno omogućiti generaciji koja ima sve manje šansi za sopstveni javni govor i umetničku artikulaciju da iskaže svoje viđenje savremenog i mogućeg budućeg života u regionu, i sazna o istorijskim resursima za postavljanje novih horizonata. Motivisan impresivnim kontinuitetom saradnje i razmene u regionu u polju savremene umetnosti, koja nema dovoljno vidljivosti i podrške za uključivanje mladih generacija u produkciju, projekat “Pertej/Beyond/Preko 20 years” okupiće ne samo mlade učesnike, već i umetnike, istoričare, teoretičare, sociologe u specifičan transfer znanja - eksperimentalni obrazovni program kojim će intergeneracijska saradnja voditi i do produkcije novih umetničkih dela i tekstova. Time projekat dalje razvija ideju participativnog obrazovanja, umetničke produkcije i kritičkog mišljenja koja je razvijana decenijama u nezavisnoj kulturi i medijima i već uveliko utiče na emancipaciju obrazovnih i kulturnh sistema u Evropi.

Za početnu tačku istraživanja “Studija slučaja Pertej” manje poznatih kontinuiteta saradnje, razmene i kritike uzeta je izložba savremene kosovske umetnosti “Pertej”, održana u CZKD-u 1997. godine, ali će se polje istraživanja ukupnog projekta proširiti na vremensku i geografsku celinu koju današnje generacije prepoznaju kao svoj pretekst i kontekst svog delovanja. Podrška savremenoj umetničkoj produkciji i kritici, kao i omogućavanje šireg konteksta toj produkciji (kulture i humanističkih nauka, akademske i zajednice civilnog društva) od najvećeg je značaja za post-jugoslovenska društva, kako bi se omogućila refleksija neposrednih društvenih pitanja, ali i pomogao put ka novom horizontu generacijama koje nemaju na raspolaganju postojanu produkcionu infrastrukturu i širi medijski prostor za svoje ideje, naveo je CZKD.

Program projekta “Pertej/Beyond/Preko 20 godina” obuhvata prepodnevne radionice za učesnike seminara – radionicu na temu “Socijalizam u Jugoslaviji i pitanje društvene reprodukcije” vodiće 18. oktobra Vladimir Simović i Tanja Vukša (CPE), dok će dan kasnije biti održana radionica na temu “Političke i ekonomske kontradikcije jugoslovenskog sistema”, čiji je mentor Domogoj Mihaljević.

Za 19. oktobar najavljeno je i javno predavanje “Dugim koracima u kapitalizam: Fenomenologija (pre)vladanja srednje klase ili malo/građanizacije Jugoslavije” koje će održati Dragomir Olujić Oluja, a uz moderaciju Kontekst kolektiva, u razgovoru će potom učestvovati i Domogoj Mihaljević i Krunoslav Stojaković.

Olujić će ukazati na 60-te godine 20. veka kao ključne za razumevanje i socijalističke Jugoslavije i njenog raspada. Reč je o periodu od prve posleratne recesije kapitalizma do prve energetske krize i druge krize realnog (sovjetskog) socijalizma, te privođenja kraju antikolonijalnih revolucija i nastupanja prve posleratne (bejbi bum, šezdesetosmaške) generacije na javnu scenu sa gomilom emancipatorskih ideja (i praksi). To je i vreme “male” (finansijska) i “velike” (društvena i privredna) reforme u Jugoslaviji praćene radničkim (ne samo) štrajkovima. Ono što dalje sledi, kako ukazuje Olujić, jeste samo “razvijanje” naznačenih tendencija. Kroz predavanje će biti pružen polit-ekonomski okvir za razumevanje problema i “mesto govora”, a zatim i govor o akterima (u Jugoslaviji) – radnicima i levim studentima, Maspoku, Kosovu (’68. i 1981.) i drugim akterima, pre svega o (“novoj”) srednjoj klasi.

Uz partnere u projektu - CZKD i Kosovo Glocal, te kustose - Vidu Knežević i Marka Miletića (Kontekst kolektiv i Mašina), u projektu učestvuje široka mreža saradnika, predavača, mentora i 20 učesnika iz regiona, koji će organizovati produkciju umetnosti i znanja i podeliti sa publikom i proces i rezultate svog rada u 2017. i 2018. godini. Seminari će, kako je najavljeno, omogućiti pozvanim učesnicima da sa predavačima i mentorima osmisle specifičan zajednički obrazovni rad, a sa publikom će u javnim programima biti otvarane teme i forumi iz programa seminara u procesu učenja u javnosti.

Seminari za polaznike i javni programi biće organizovani u oktobru i decembru 2017. godine.

Projekat su podržali: Delegacija Evropske Unije – EU/IPA (Podrška civilnom društvu), ambasada Švajcarske u Beogradu, te Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS).

Programi CZKD-a realizuju se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.