• Search form

17.02.2015 | 21:26

Pilipovićev Projekat Mondrijan

Pilipovićev Projekat Mondrijan

Beogradski umetnik Nikola Pilipović održaće 18. februara u Narodnom muzeju predavanje-performans “Projekat Mondrijan”, nastavlјajući se na nastupe sa izložbi iz 1992. godine. Pilipović istrajava u izgradnji pozicije koju je tada ustanovio, a svoje posvećeno bavlјenje Mondrijanovom slikom i umetničko angažovanje vidi kao doslednost podržanu snažnim moralnim ubeđenjima.

Predavanje-performans Pilipovića deo je pratećeg programa izložbe “Pit Mondrijan. Slučaj Kompozicije II”, koja je otvorena do 22. februara.

Pilipović će govoriti o svom iskustvu bavlјenja Mondriajnovom slikom “Kompozicija II” nudeći još jedno viđenje tog dela.

Kao što događaji i pogledi koji nisu uspeli da uđu u tokove zvanične istorije svedoče o njoj čineći je celovitom, tako i Pilipović svojim angažovanjem rasvetlјava mesto “Kompozicije II” na kulturnoj sceni Srbije.

Pilipović (1957, Kikinda) je diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao je na samostalno i na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a od 1993. godine radi zajedno sa Marijom Vaudom pod pseudonimom Manik, kako se potpisuju od 1999. godine.

Pilipović je među desetak domaćih umetnika koji su zastupljeni na izložbi u Narodnom muzeju, čiji je centralni eksponat Mondrijanova slika “Kompozicija II”.

U završnici te izložbe, 19. februara biće održan razgovor koji bi trebalo da rekonstruiše različite modele tumačenja umetnosti u Srbiji 90-ih godina 20. veka. Učestvovace autori prelomnih izložbi tog perioda Jerko Denegri, Miško Šuvaković i Branislav Dimitrijević, a moderator je Stevan Vuković. Polazna tačka za razgovor biće konkretni delovi tekstova Denegrija, Šuvakovića i Dimitrijevića o radovima nekih od umetnika zastuplјenih na izložbi “Pit Mondrijan. Slučaj Kompozicije II”.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.