• Search form

10.05.2017 | 18:09

Poreska politika i kriza sistema vrednovanja u kulturi

Poreska politika i kriza sistema vrednovanja u kulturi

Inicijativa - neformalna grupa vizuelnih umetnika organizuje 11. i 17. maja u okviru izložbe međunarodnog projekta “Actopolis” u Muzeju grada Beograda razgovore o poreskoj politici i sistemu vrednovanja u kulturi.

U razgovoru o delatnosti kulture i poreskoj politici 11. maja u 18 sati biće reči o problemu poreskih olakšica na ulaganja u kulturi, oporezivanju otkupa umetničkih dela, porezima na materijal i sredstva za rad umetnika, plaćanju doprinosa samostalnim umetnicima za PIO i zdravstveno osiguranje…

Da li država kroz poresku politiku ima definisan sistem vrednovanja i u kojoj meri i na koji način se država uključuje u sistem vrednovanja kroz sferu poreske politike? Da li postoji međuresorna povezanost Ministarstva finansija i Ministarstva kulture? To su neka od pitanja na koja će pokušati da odgovore umetnici koji se već duže vreme i bave tom problematikom - Dragoslav Krnajski, Mirjana Mira Denkov, Nina Todorović i Anica Vučetić, kao i Vesna Milosavljević, novinarka i urednica portala SEEcult.org.

U razgovoru o krizi sistema vrednovanja, koji će biti održan 17. maja u 18 sati, biće reči o kriterijumima vrednovanja u oblasti vizuelnih umetnosti koje uspostavljaju umetnička udruženja i državna uprava kroz različita stručna tela, komisije, odbore… Takođe, biće reči o javnosti i transparentnosti njihovog rada, načinu izbora, funkcionisanju i kontroli, najavila je Inicijativa.

Uspostavljanje definisanog sistema vrednovanja bi trebalo da ima za posledicu dosledno nagrađivanje kulturnih radnika. Između ostalog, biće reči i o načinu na koji je moguće zaštititi sistem od stranačkih upliva i nestručnih kadrova.

U razgovoru su pozvani da učestvuju: Milena Dragićević Šešić, Zdravko Joksimović, Aleksandar Rafajlovich, Saša Janjić, Vesna Milosavljević, Slađana Petrović Varagić i Luka Knežević-Strika.

Oba razgovora deo su pratećeg programa izložbe  međunarodnog projekta “Actopolis – Umetnost akcije, koji je održan 2016. godine u sedam evropskih gradova, u kojima je različitim programima preispitivao izazove pred kojima se nalaze urbani prostori i ulogu koju u tome imaju kultura, umetnost i aktivizam. Izložba ima poseban fokus na umetničku i aktivističku produkciju nastalu u okviru beogradskog izdanja “Actopolisa”.

Umetnička i aktivistička produkcija realizovana u okviru intenzivnog jednomesečnog programa “Formalno neformalna. Beogradska samoorganizovana kulturna produkcija”, u kojem je učestvovalo 14 umetnika i umetničkih grupa, predstavljena je na velikim panoima, uz video produkciju i zasebne manje postavke na prvom spratu zgrade Muzeja grada Beograda, u kojoj je organizovan raznovrstan prateći program posvećen temama koje su pokrenute projektom “Actopolis”.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.