• Search form

04.08.2018 | 21:12

Preminula Darija Kačić

Preminula Darija Kačić

Slikarka Darija Kačić, vanredna profesorka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, preminula je u 59. godini.

Rođena 1959. godine u Beogradu, Darija Kačić diplomirala je 1983. na slikarskom odseku FLU, u klasi profesora Radenka Miševića, a 1986. godine završila je postdiplomske studije na istom fakultetu kod profesorke  Milice Stevanović. Iste godine primljena je za asistenta za predmet slikanje i crtanje na FLU.

Usavršavala se početkom 90-ih na Rajks akademiji u Amsterdamu, a 1994. godine u Beču je koristila šestomesečnu stipendiju KulturKontakta.

Samostalno je izlagala više puta u Beogradu, a grupne izložbe imala je u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, kao i u evropskim gradovima (Grac, Moskva, Budimpešta, Karkason, Tulon…).

Dela joj se nalaze u javnim zbirkama (Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Neue Galerie u Gracu, Galerija savremene umetnosti u Subotici…).

Darija Kačić, Svadbeni sto, parafin, 1994.

Boravila je u više slikarskih kolonija, između ostalog, 1983. godine u Koloniji mladih u Ivanjici i 1985. godine u Gracu, na Internationale Malerwochen in dre Steiermark.

Bila je od 1984. godine članica Udruženja likovnih umetnika Srbije.

*Foto: FLU

(SEEcult.org)

 

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.