• Search form

24.06.2017 | 15:38

Prof. dr Mileta Prodanović: SEEcult - čuvar kosmopolitskog duha

Prof. dr Mileta Prodanović: SEEcult - čuvar kosmopolitskog duha

Profesor dr Mileta Prodanović, prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, izrazio je podršku portalu SEEcult.org povodom odbijanja sufinansiranja na konkursima Ministarstva kulture i informisanja i Sekretarijata za kulturu grada Beograda, ocenjujući da je reč ili o neobaveštenosti onih koji su o tome odlučivali ili o zloj nameri, što je sa stanovišta kulture podjednako porazno.

“Portal SEEcult stvorili su i godinama unapređivali ljudi koji su svoje stavove o životu, kulturi i umetnosti formirali u kosmopolitskoj atmosferi Beograda 80-ih godina 20. veka. Posle toga usledile su godine koje ne treba posebno opisivati, a koje su prema kulturi bile, najblaže rečeno – neprijateljske.

Onoga časa kada su ne samo društvene, već i tehnološke mogućnosti to omogućile, kreirana je platforma čiji je primarni cilj bilo ažurno kruženje vesti iz domena kulture ne samo u Srbiji i iz Srbije, već znatno šire.

Akronim SEE upravo to i kaže: domen je u početku bio pre svega jugoistočna Evropa, ali se postepeno širio. Možda je presudno za sjajni profil platforme bilo upravo to sećanje na dinamični kosmopolitizam Beograda osamdesetih: SEEcult je uspeo da postavi ravnotežu lokalnog, regionalnog i globalnog, jasan kriterijum razdvajanja važnog od nevažnog i što je takođe veoma važno – visok nivo pouzdanosti svega što ugleda svetlost dana na ekranima korisnika.

Sajt je ubrzo po nastanku postao nezaobilazna dnevna stanica za sve ljude koji se na ozbiljan način bave kulturom. Ne treba napominjati da je i dnevna štampa u periodu obnove predatorskog kapitalizma na našim prostorima doživela svojevrsni sunovrat – čak i ozbiljniji nedeljnici koji sebi laskaju da se bave kulturom skraćuju prikaze izložbi, knjiga, koncerata i predstava i smanjuju broj stranica posvećenih kulturi – sve pod izgovorom “dinamizacije“ čitanja. Za one koji bi da ipak pročitaju nešto temeljnije preostaje zona interneta a na njoj, uz svega još nekoliko sajtova posvećenih kulturi, središnje mesto zauzima SEEcult.

Broj dnevnih novina u Srbiji koje imaju stranice rezervisane za kulturu ulazi u okvire broja prstiju na jednoj šaci. Pa i te novine važan deo informacija preuzimaju sa portala SEEcult. Možda se može reći da se delatnost portala širi i na poslove koje sve manje i sve ređe rade oni koji su za to osnovani – a to su informativne agencije. Utoliko bi prestanak delatnosti ovog portala imao i dodatne negativne konsekvence.

Nedodeljivanje sredstava portalu SEEcult može se tumačiti ili kao neobaveštenost ili kao zla namera onih koji su u komisijama odlučivali o raspodeli novca poreskih obveznika – što je sa stanovišta kulture podjednako porazno.

Još više čudi što se to događa u vreme kada na nivou državne politike, barem nominalno, imamo regionalno povezivanje i evropsku dimenziju – SEEcult je to imao od samog osnivanja. On ne samo da prati i izveštava o događajima na prostoru onoga što se sada naziva Region, već je i njegova publika raspršena svugde gde se govor ove sredine razume, pa i dalje, među našom nimalo zamenarljivom umetničkom i kulturnom dijasporom.

Kao podrška, medijski sponzor, kanal komunikacije i razumevanja, SEEcult je učestvovao u brojnim umetničkim projektima u regionu. On nije bio samo informativni prostor, već i jasan prostor dijaloga, pa i nekim trenucima i aktivizma. Utoliko bi, prestankom ili sužavanjem delatnosti SEEculta šteta za našu kulturu bila višestruka”, naveo je Mileta Prodanović, koji je i nagrađivani likovni umetnik i književnik.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.