• Search form

22.04.2018 | 23:36

Signalizacija za modernističku arhitekturu

Signalizacija za modernističku arhitekturu

Projekat Motel Trogir Udruženja za savremenu umetničku praksu Slobodne veze realizovao je, povodom Evropske godine kulturne baštine 2018, konkurs za dizajn vizuelnog znaka (logotipa) i info-signalizacije za dva modenistička objekta u Dalmaciji, a najboljim su proglašena dva rešenja autora Jana Pavlovića iz Zagreba.

Konkurs je bio raspisan za Motel Soline (Sljeme) u Trogiru arhitekte Ivana Vitića iz 1965. godine i za Dečje lečilište u Krvavici arhitekte Rikarda Marasovića iz 1962-64. godine.

Na konkurs je pristiglo 16 predloga, a žiri u sastavu: Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićn i Saša Šimpraga, odlučio se za dva rešenja Jana Pavlovića, smatrajući da je njihova prednost u odnosu na druge u jasnim referencama na predmetne objekte, te u jednostavnosti i efikasnosti kojom se može doprineti izgradnji svesti o važnosti zaštićenih kulturnih dobara.

U saradnji s dizajnerom i lokalnom zajednicom, rešenja će biti postavljena u prostoru tokom 2018. godine.

Jan Pavlović, rođen 1983. godine u Zagrebu, gde je diplomirao na Školi za primenjenu umetnost i dizajn, a kasnije i na Školi dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, osnovao je 2009. godine s nekoliko kolega neformalni dizajn studio Kancelarija. Od 2012. godine sa kolegom Zoranom Đukićem (studio đukićpavlović), specijalizovan je za vizuelni identitet i dizajn publikacija. Trenutačno radi kao freelance dizajner.

Motel Trogir, projekat i građanska kampanja za zaštitu modernističke arhitekture druge polovine 20. veka, započet je 2013. godine, a u 2018. godini podržavaju ga Ministarstvo kulture Hrvatske i Zaklada Kultura nova.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.