• Search form

16.01.2018 | 15:45

Skoro pa otpor

Skoro pa otpor

Udruženje vizuelnih umetnika Užice (UVUU), koje je prošlog leta otvorilo u bivšoj užičkoj kasarni galeriju Reflektor, predstavlja se od 20. januara u Umetničkom prostoru U10 u Beogradu izložbom “Skoro pa otpor”.

Naziv izložbe “Skoro pa otpor” sugeriše dve stvari - sa jedne strane, nužnost pružanja otpora kao bitan konstitutivan faktor za umetničko delo koje nastaje posle kraha neoliberalne globalizacije. Takođe, kako je naveo kustos izložbe Velimir Popović, pružanje otpora autokratskim i korporativnim sistemima, kao nusproizvodima tog kraha, moguće je posmatrati kao osnovni kriterijum konstituisanja estetskog (polja). Sa druge, smanjena mogućnost izbegavanja različitih vrsta kompromisa, dovodi u pitanje verovatnoću da se u nekoj umetničkoj praksi dogodi opiranje represivnim društvenim mehanizmima. Ona unosi u kalkulus dela verovatnoću koja ga veoma brzo čini pukom strategijom u rukama tlačitelja, drugim rečima, ona tlačitelja uvek iznova rekonstruiše na nekom pretpostavljenom mikro nivou.

Pojam otpora ovde je poslužio kao katalizator između fragmenata različitih umetničkih praksi od kojih se izložba o kojoj je reč sastoji.

Na izložbi će biti prikazani radovi Marijane Ćurčić, Dejana Klementa, Petra Vukovića, Miloša Vučićevića, Aleksandra Dimitrijevića i Uroša Zvizdića.

UVUU je osnovano 2016. godine, a nešto kasnije Gradska uprava Užica potpisala je sa tim udruženjem i užičkim Istorijskim arhivom ugovor o ustupanju zgrade kasarne na korišćenje.

Nastalo kao građanska inicijativa koja je za cilj imala da se napuštena kasarna “Četvrti puk” u Krčagovu adaptira u prostor za umetnički rad i prezentaciju nastalih proizvoda, UVUU je sadržalo izvestan emancipatorski potencijal neophodan u sredini koja je godinama tonula u mrak populizama. U zdanju bivše kasarne, sagrađene još za vreme vladavine Obrenovića, koja je potom nosila imena i Stefana Nemanje, maršala Tita i Četvrtog puka, nastavila je svoje stvaralačke tokove grupa umetnika. U sklopu te inicijative otvorena je i galerija Reflektor kao prostor za izlaganje proizvoda nastalih umetničkim radom, ali i kao mogućnost da užički umetnici stupe u kontakt sa svojim kolegama.

Marijana Ćurčić, rođena 1987. godine u Užicu, završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku.

Aleksandar Dimitrijević, rođen 1977. godine u Užicu, završio je osnovne studije (slikarstvo) 2004. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na kojoj je 2010. magistrirao (crtež). Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Bavi se istraživanjem međuljudskih odnosa kroz društvene igre i procese koji se manifestuju kroz taj odnos. Više puta je nagrađivan, a njegovi radovi nalaze se u privatnim i javnim kolekcijama.

Dejan Klement, rođen 1989. u Beogradu, gde je diplomirao na Akademiji lepih umetnosti, izlaže aktivno od 2008. godine u zemlji i inostranstvu. Živi i stvara u Užicu.

Miloš Vučićević, rođen 1991. u Užicu, završio je master studije na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju, odsek slikarstvo. Bavi se videom i performansom, a takođe je izlagao na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, te učestvovao u više umetničkih projekata.

Petar Vuković, rođen 1985. u Užicu, diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na Odseku za industrijski dizajn. Jedan je od 15 nagrađenih finalista konkursa Mićellin Ćallenge Design za 2015. godinu (Drive Your Pašion), a trenutno se bavi spojem umetnosti i dizajna.

Uroš Zvizdić (1989) je završio master akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na vajarskom odseku.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.