• Search form

29.09.2017 | 10:03

Slovenačka pozorišta odbacila predlog nove strategije za kulturu

Slovenačka pozorišta odbacila predlog nove strategije za kulturu

Direktori slovenačkih pozorišta odbacili su Predlog nacionalnog programa za kulturu od 2018. do 2025. godine kao neprihvatljiv, smatrajući da je potrebno zaustaviti njegovo usvajanje i pripemiti potpuno nov dokument.

Kolegijum direktora slovenačkih pozorišta jednoglasno je zaključio da Predlog NPZK nije metodološki valjan, da nije orijentisan ka razvoju, već unosi nepotrebnu tenziju među različitim oblastima kulture, umetnicima i drugim akterima kulturne scene, kao i između javnog i nevladinog sektora, navedeno je u saopštenju.

Naveli su i da je osnova na kojoj je građen taj dokument i osmišljeni ciljevi i mere pogrešna do te mere da dovodi u sumnju reprezentativnost i kredibilitet ministra koji zastupa resor kulture. Izgleda, kako je ocenjeno, da su umetnici i umetnost uopšte nepotrebni Ministarstvu, s obzirom da predložena strategija na više mesta sadrži potpuno neadekvatne navode o hiperprodukciji i navodno preteranoj zaposlenosti u oblasti kulture.

Direktori slovenačkih pozorišta poručili su da su ponosni na prestižan kvalitet i obim njihovog rada, kao i na brojnost publike – o čemu govore ovogodišnji podaci Eurostata, koji uvršćuju Sloveniju na sam vrh, te da to govori da njihovo zadovoljstvo nije rezultat uskih interesa, već govori upravo o javnom interesu koji Ministarstvo kulture, kako su dodali, očigledno ne prepoznaje.

Sumirajući stav u vezi sa Predlogom NPZK, direktori slovenačkih pozorišta ponovili su da taj dokument nije napisan metodološki, da je analitički deo nekonzistentan i kontradiktoran, da su ciljevi nerazrađeni, nedovoljno koncizni i da ne obećavaju željeni razvoj, da su pojedini čak i štetni, te da predloženi tekst na više mesta uspostavlja elemente raskola i tenzija između javnog i civilnog sektora, različitih područja kultura, centra i periferije, kao i između profesionalnog i amaterskog stvaralaštva i kulturi.

Prema njihovom mišljenju, sledeći korak Ministarstva kulture ne bi trebalo da bude usmeren ka popravljanju predloženog teksta na osnovu dobijenih komentara, jer je neadekvatan u samom ishodištu. Zato bi Predlog NPZK trebalo da bude u celini povučen iz dalje procedure, navedeno je u saopštenju Kolegijuma direktora slovenačkih pozorišta, koje je potpisao predsednik tog tela Uroš Korenčan.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.