• Search form

02.10.2017 | 20:03

Topografija Beograda

Topografija Beograda

Izložba odabranih fotografija Mihaila Vasiljevića iz višegodišnjeg projekta “Topografija Beograda” (2011-2016), kojim konstatuje specifične istorije diskontinuiteta na polju urbanizma i arhitekture samog grada, kao i različite aspekte posledica tranzicije, biće otvorena 5. oktobra u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.

Vasiljević je na samom početku projekta “Topografija Beograda” započeo istraživanje na polju arhitekture Beograda, produkujući veliki broj fotografija koje predstavljaju njegov savremeni izgled. Iz takvog opservacijskog, a istovremeno umetničkog projekta, proizilazi i konstatacija specifične istorije diskontinuiteta na polju urbanizma i arhitekture samog Beograda, koja odslikava društveno-politički tranzicioni kontekst, naveli su u tekstu “Fotografije izmenjenog pejzaža” istoričari umetnosti Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić, umetnički direktori Artgeta u 2017.

Vasiljevićev posvećen i istraživački pristup fotografskom mediju, u smislu teorije i prakse, rezultirao je bogatom umetničkom produkcijom sačinjenom od velikog broja fotografskih serija, kao što su Trans. (2008-2016), Novi novac (2011-2016) i Topografija Beograda (2011-2016). Njegova umetnička praksa nastala je u okviru dugoročnijih opservacijskih projekata koji najčešće bivaju posvećeni kritici određenih društvenih pojava. Vodeći se tezom da od svih umetničkih medija fotografija ima najdinamičniji odnos nepodudaranja sa umetnošću, Vasiljević pristupa upotrebi fotografije u činu konstatovanja stanja stvari. Taj metod, kako su naveli umetnički direktori Artgeta, primenjuje kao kritički mehanizam prema različitim pojavama u bližem i širem okruženju, ali i kao metod učitavanja značenjskog narativa u svoj umetnički izraz.

Mihailo Vasiljević, Neznanog junaka, 2014.

Vasiljević (Beograd, 1981) je osnovne studije fotografije završio na Akademiji umetnosti BK u Beogradu 2005. godine, a master studije Teorije umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2009. godine.

Izlaže od 2000. godine, a dobitnik je nagrade “Different Worlds” (2015) i dvostruki finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” (2015, 2016).

Mihailo Vasiljević, Savamala II, 2016.

U periodu 2005-2016. godine radio je kao predavač na nekoliko umetničkih akademija u Beogradu. Takođe, suosnivač je i urednik Centra za fotografiju (2011).

Mihailo Vasiljević, Carigradska

Vasiljevićeve fotografije nastaju u okviru dugotrajnih projekata posvećenih kritici društvenih fenomena prepoznatih na raznim nivoima i u okviru različitih opsega. Utilitarna upotreba fotografije najčešće je polazište za njegove radove u kojima čin konstatovanja stanja stvari koristi kao kritički mehanizam. Eventualni smisao takvog pristupa zavisi od percepcije suptilnih razlika između fotografske reprezentacije i stvarnosti. Procesi istorizacije, urbanizacije i tranzicije, pored specifičnosti političkog, kulturnog i porodičnog nasleđa, neke su od tematskih okosnica njegovih radova.

Izložba “Topografija Beograda” biće otvorena u Artgetu do 2. novembra, uporedo sa izložbom “Slikati nacijuIvana Grubanova u Likovnoj galeriji KCB-a, te izložbom “Svet je lep. Vodnik. D.M.Dušana Mandića u Podroomu.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.