• Search form

05.11.2018 | 19:12

Umetnost u doba klasnog rata

Umetnost u doba klasnog rata

Grupna izložba “Umetnost u doba klasnog rata”, nastala kao rezultat zajedničkog rada mladih istoričara/ki umetnosti i mladih i neafimisanih umetnika/ca, biće otvorena 9. novembra u Ostavinskoj galeriji Magacina u Kraljevića Marka u Beogradu.

Na izložbi učestvuju: NEpraktične žeNE, Aleksandar Denić, Nemanja Nikolić, Aleksa Vitorović, Nikita Živanović, Milica Bilanović, Lazar Zagrađanin, Kristina Janjić, Tijana Petrović, Jovana Radić i Ines Zlatković, a kustoski kolektiv koji stoji iza postavke čine: Zorana Stojanović, Lav Mrenović, Sara Vuković, Isidora Dragičević, Bojana Rakonjac, Sonja Glišić, Miroslav Ćuk, Milan Veselinović i Dunja Petković.

Izložba mapira odnos kritičke umetnosti mladih i autsajderskih umetnika prema društvenoj stvarnosti kroz mnogostrukost njihovih izraza koji se kreću od beleženja, preko komentarisanja, do konfrontiranja vladajućih ideologija. Tematski se baveći društvenim problemima poput klasne nejednakosti, patrijarhata, transfobije, razaranja prirode, ratova, rasizma, političkog ekstremizma, raspada demokratije i problema mladih, izložba ukazuje na njihovu međusobnu uvezanost, ali i na izvesnu samostalnost svake od njih, preispitujući mogućnosti stvaranja složenije vizije jednakosti i zajedničke borbe, naveli su kustosi.

Aleksandar Denić, Bitka pored zamka

Citirajući jedan od osnovnih teorijskih uvida marksizma o istoriji svakog dosadašnjeg društva kao istoriji klasnih borbi, kustosi izložbe navode da klasni ratovi nikada nisu bili vođeni isključivo ekonomskim i političkim sredstvima, već uvek uz manju ili veću količinu borbe za hegemoniju kroz instrumentalizaciju kulture, uključujući tu i visoku kulturu. Međutim, kontradiktornost umetničkog polja je što je ono ujedno i jedna od poslednjih pukotina u društvenim sistemima u kojoj je moguće slobodno promišljati okruženje i praktikovati egalitarn(ij)e modele rada, naveo je kustoski kolektiv izložbe “Umetnost u doba klasnog rata”, koji je formiran na osnovu otvorenog poziva svim studentima istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a uključeni su u rad bez bilo kakve selekcije.

Nepraktične žene, Lenka Zelenović, Ako me bes savlada neko će da nastrada

Nezanemarljiv broj studenata koji su se javili govori o potrebi mladih da rade svoj posao, ali za to iz različitih razloga ne dobijaju priliku. Shodno temi izložbe, kustoski kolektiv se obratio umetnicima koji su u sličnim pozicijama, a bave se u svom stvaralaštvu nekim od strukturnih uzroka tih poteškoća. Cilj pritom nije samo detektovanje problema, već i kreiranje prilika za dalje nezavisno stvaranje i pisanje o umetnosti kroz zajednički rad.

Prateći program izložbe obuhvata vođenja kustoskog kolektiva i umetnika 10. i 15. novembra u 19 sati, te razgovore na teme “Kome služe naše kulturne institucije?” (12. novembar), “O položaju novih aktera u kulturnoj sceni” (13. novembar) i “Koliki je potencijal angažovanog rada u kulturi?” (14. novembar).

Vizuelni identitet i dizajn publikacije osmislio je Miloš Nikolić.

Izložba će biti otvorena do 15. novembra.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti