• Search form

25.08.2018 | 15:49

Vanredna kontrola sistema zaštite u ustanovama

Vanredna kontrola sistema zaštite u ustanovama

Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević naložio je ustanovama kulture i informisanja, čiji je osnivač država, vanrednu kontrolu svih sistema zaštite imovine i lica, naročito protivpožarnih i klima uređaja.

Takođe, upućen je nalog  za hitnu izradu akta o proceni rizika u ustanovama koje dosad to nisu učinile, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja 25. avgusta, dan nakon što su u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu stradala dva radnika firme za održavanje protivpožarne zaštite, nakon curenja otrovnog gasa.

Ministarstvo kulture i informisanja preporučilo je da iste mere preduzmu i ustanove pod ingerencijom Grada Beograda i jedinica lokalne samouprave, sa uverenjem da tragični incident u Narodnoj biblioteci mora da posluži kao snažna opomena za doslednu primenu zakonskih mera u zaštiti ljudi i dobara.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.