• Search form

15.08.2018 | 15:33

Preminuo akademik Dušan Milović

Preminuo akademik Dušan Milović

Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) prof. dr Dušan Milović, koji je na naučno-istraživačkom planu bio posvećen rešavanju teorijskih problema i eksperimentalnom proučavanju ponašanja temeljnog tla i temelja, preminuo je 15. avgusta u Kanadi, saodštila je SANU.

Rođen 28. marta 1925. godine u Novoj Varoši, Milović je diplomirao 1954. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je i doktorirao 1959.

Prvi je u Srbiji dobio zvanje doktora tehničkih nauka u oblasti mehanike tla i fundiranja.

Bio je profesor i šef Katedre za mehaniku Univerziteta Šerbruk u Kanadi, a po povratku u Srbiju radio je kao savetnik u Institutu za građevinarstvo Vojvodine u Subotici, te kao redovni profesor novoosnovanog Građevinskog fakulteta Novosadskog univerziteta, čiji je bio i prvi dekan. Bio je redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i šef Katedre za mehaniku tla i fundiranje.

Milović je bio nosilac i glavni istraživač u velikom broju projekata, a originalna teorijska rešenja i rezultate eksperimentalnih ispitivanja objavio je u više od 225 radova, publikovanih u domaćim i inostranim časopisima i prikazanih na domaćim i svetskim kongresima. Dao je rešenja za siguran i ekonomičan način fundiranja za više od 220 objekata raznovrsne namene, u zemlji i inostranstvu.

Za dopisnog člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti izabran je 1981, a za redovnog 1987. godine.

Redovan član Odeljenja tehničkih nauka SANU postao je 1991. godine.

Bio je član brojnih domaćih i inostranih društava za mehaniku tla i fundiranje, a za naučni doprinos dobio je Oktobarsku nagradu Beograda, Medalju zasluga za narod i Orden rada sa srebrnim vencem.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.