• Search form

05.03.2015 | 14:52

Problemi umetničke muzike

Problemi umetničke muzike

Nacionalni savet za kulturu (NSK) konstatovao je da je stanje u muzičkoj umetnosti u Srbiji - u pogledu koncertnog života, uslova stvaralaštva i obrazovanja na nezadovolјavajućem nivou, zbog čega je pozvao Ministarstvo kulture i informisanja da se aktivno uklјuči u rešavanje brojnih problema i ponovo ponudio pomoć u cilјu iznalaženja najbolјih rešenja.

Na osnovu analize koju je sačinila članica NSK Ivana Stefanović, Savet je 4. marta usvojio niz zaključaka kojima ukazuje i na odsustvo sistematske podrške umetničkoj muzici, njenu nedovoljnu promociju i afirmaciju, kao i njeno banalizovanje i estradizaciju.

Iz primera navedenih u analizi, kako je saopšteno, proizilazi neprijatan zaklјučak da muzika neprekidno ostaje u “svom dvorištu” i da joj nedostaje društveni ambijent, promocija i afirmacija.

Prostor za promociju i afirmaciju umetničke muzike u medijima, kako elektronskim, tako i pisanim, nedovolјan je i restriktivan, konstatovao je NSK na sednici održanoj u zgradi Skupštine Srbije.

Činjenica da se u polјu muzike pojavlјuju nova imena, osnivaju novi ansambli i stvaraju nova dela, govori o entuzijazmu grupa i pojedinaca više nego o sistematskoj podršci društva, naveo je NSK u saopštenju.

Ocenjujući i da domaći autori iz prošlosti, kao i savremeni kompozitori, nisu prioritet kulturne politike u Srbiji, NSK je naveo i da je marketing umetničkih tela i dela zamenio ozbilјan, dugotrajan rad na kvalitetu.

“Muzika se sve više banalizuje i estradizuje. Sve više je ‘lakih nota’, a muzika se sve više predstavlјa kao ‘zabavna’ i onda kada to nije”, ocenio je NSK.

NSK je konstatovao i da je muzička umetnost širokom delu publike finansijski nedovolјno dostupna, te da čak ni u Beogradu muzika nema namenski građenu koncertnu salu, dok u manjim mestima često nema ni klavir.

U krugovima struke, kako je navedeno, vlada osećaj da je muzika potcenjena, nedovolјno valorizovana i zapuštena. Oblasti posebnog zanemarivanja su baština i domaća savremena muzika - upravo ono što je strateški potencijal jedne kulture i jedne zemlјe, naveo je NSK.

Ističući i da muzika govori univerzalnim jezikom i da nije lokalna, NSK je zaključio i da ta njena ogromna komunikacijska prednost nije iskorišćena, jer je mobilnost umetnika i dela veoma niska.

NSK je tu analizu uputio Ministarstvu kulture i informisanja, a biće u celini objavlјena na sajtu tog savetodavnog tela na čijem je čelu odnedavno književnik i likovni umetnik Mileta Prodanović.

NSK je najavio i da će aprilsku sednicu posvetiti arhivskoj delatnosti u Srbiji danas - u svetlu donošenja zakona u toj oblasti.

NSK je na sednici još jednom izrazio i nezadovolјstvo zbog toga što Ministarstvo kulture i informisanja, i pored toga što je to zakonska obaveza, još nije izradilo tekst Strategije razvoja kulture u Srbiji. NSK je u tom smislu izrazio spremnost da učestvuje i doprinose izradi tog dokumenta.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.