• Search form

16.08.2016 | 12:02

Vizantija i savremeni neimari

Vizantija i savremeni neimari

Izložba “Vizantijsko graditelјstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba” biće otvorena 19. avgusta u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu, u okviru pratećeg programa 23. kongresa vizantologa, a obuhvata panoe, originalne arhitektonske planove, fotografije, makete i predmete koji ilustruju rad arhitekata na obnovi vizantijskog stila od kraja 18. do početka 21. veka na sakralnim i profanim građevinama.

Posetioci izložbe, čiji je autor redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Aleksandar Kadijević, imaće priliku da se upoznaju sa radom vodećih zagovornika obnove srpsko-vizantijskog stila, kao što su Andrej Damjanov, Svetozar Ivačković, Petar Popović, Milorad Ruvidić, Aleksandar Deroko, Momir Korunović, Grigorije Samojlov i mnogi drugi.

Poput savremenika iz drugih evropskih kultura, srpski graditelјi su se, kako je navela SANU, pretežno ugledali na velelepna zdanja Justinijanove “zlatne” epohe, kao i na pojedine spomenike srednjovizantijskog i poznovizantijskog perioda. Kao i u ruskom ogranku arhitektonskog vizantinizma, prednjačile su parafraze kupolnog sistema carigradske Svete Sofije, centralne inspiracije i simboličke legitimacije obnovitelјskih težnji.

Način na koji su vizantijske tekovine podsticale srpske neimare prevashodno je zavisio od individualnog poimanja svrhe njihove savremene obnove. Uvereni da se tradicionalna patrijarhalna kultura može održati pored sveobuhvatnih modernizacijskih reformi, najprivrženijima je predstavlјala prioritetan stvaralački cilј, dok je manje posvećenima značila prolaznu fazu u traženju autorskog izraza.

Analitički osvrt na temu izložbe sadržan je u iscrpnom dvojezičnom monografskom katalogu.

Izložbu organizuju Galerija nauke i tehnike SANU i Srpski komitet za vizantologiju koji sa Međunarodnom asocijacijom vizantoloških studija (Association Internationale des Études Byzantines - AIEB) organizuje 23. međunarodni kongres vizantijskih studija u Beogradu “Vizantija – svet promena”.

Izložba će biti otvorena do 15. septembra u Galeriji nauke i tehnike SANU.

(SEEcult.org)

Video
12.06.2018 | 19:26

VOĐENJE: Daniel Kovač - Uvek može surovije

Vođenje kroz izložbu Daniela Kovača "Uvek može surovije", održanu u galeriji Remont u Beogradu od 28. maja do 8. juna 2018.