• Search form

02.08.2017 | 15:42

Vjera Borozan na čelu Narodnog muzeja Crne Gore

Vjera Borozan na čelu Narodnog muzeja Crne Gore

Istoričarka umetnosti i kustoskinja Vjera Borozan, koja je godinama živela i radila u Pragu, nova je direktorka Narodnog muzeja Crne Gore, nakon što je dosadašnji direktor Pavle Pejović razrešen zbog sticanja uslova za odlazak u penziju.

Crnogorska vlada razrešila je Pejovića 27. jula pre isteka mandata, jer je nedavno stekao uslove za prestanak radnog odnosa po sili zakona. Na četvorogodisnji mandat imenovan je u decembru 2013. godine.

Na predlog Ministarstva kulture, Vjera Borozan imenovana je za direktorku Narodnog muzeja uz obrazloženje da je, između ostalog, stekla i pokazala znanje i iskustvo van granica Crne Gore, istakla se u poslovima muzejske delatnosti, te da će pružiti inovativan doprinos u muzejskoj delatnosti, preneti međunarodna znanja i iskustva i time unaprediti stanje u muzejskoj delatnosti kada je u pitanju Narodni muzej Crne Gore.

Rođena 1977. godine u tadašnjoj Čehoslovačkoj, Vjera Borozan je od 1979. godine živela na Cetinju, a 1991. preselila se u Prag, gde je završila magistrirala teoriju i istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta na temu “Slikar Jaroslav Čermak u Crnoj Gori”. Na istom univerzitetu doktorirala je tezom “Tri poglavlja zajedničke istorije umetnosti o uzajamnim odnosima između Češke i Jugoslavije na polju umetnosti u periodu od 1866-1922. godine”.

Pohađala je specijalističke kurseve kustoskih praksi u Salcburgu (Salzburg International Summer Academy of Fine Arts), Njujorku (ISCP) i Berlinu (Berlin Biennale).

Bila je kustos zbirke savremene i moderne umetnosti u Narodnoj galeriji u Pragu, te predavala savremenu umetnost na Akademiji likovnih umetnosti u Brnu.

Bila je saradnica međunarodne inicijative u oblasti savremene umetnosti Tranzit, u okviru koje je kurirala dugogodišnji projekat “Tranzit Screenings”. Takođe, bila je i urednica izdavačkog projekta Navigacija.

Od 2009. godine predaje savremenu umetnost na Akademiji likovne umetnosti, dizajna i arhitekture u Pragu, a od 2011. godine je direktorka međunarodne onlajn platforme za savremenu umetnost Artyčok TV.

Kurirala je mnogobrojne međunarodne projekte, uključujući Praško bijenale (2011), projekat Altruizam u bonskom Kunstvereinu (2010), kao i grupne izložbe “Pozvao sam par prijatelja da bace pogled” (Zagreb, 2006) i “Nevidljive stvari” (Budimpešta, 2007).

Narodni muzej Crne Gore na Cetinju čine četiri posebne muzejske jedinice: Istorijski muzej (u čijem sastavu su Muzej kralja Nikole, Muzej Petra II Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu i Reljef Crne Gore), Umjetnički muzej sa Galerijom savremene umetnosti Dado Ðurić, Etnografski muzej i Arheološki muzej sa Lapidarijumom.  Muzeji su smešteni u zdanjima koja sama po sebi predstavljaju kulturno-istorijske spomenike najvećeg značaja.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.