• Search form

08.01.2009 | 22:12

Kulturni centar Zrenjanina

Kulturni centar Zrenjanina

Kulturni centar Zrenjanina (KCZR)
Narodne omladine 1, 23000 Zrenjanin, Srbija
Tel: +381.23.566.712
Fax: +381.23.562.931
kczr@kczr.org
http://www.kczr.org

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.