• Search form

27.06.2018 | 10:57

Konkurs Kulturnog centra Novog Sada za izložbe u 2019. godini

Kulturni centar Novog Sada raspisao je konkurs za samostalne i grupne izložbe u 2019. godini u oblasti savremene likovne umetnosti u galerijama Likovni salon (Katolička porta 5) i Mali likovni salon (Bulevar M. Pupina 9); a u oblasti fotografije, dizajna i primenjene umetnosti u galeriji Kluba “Tribine mladih” (Katolička porta 5, II sprat).

Konkurs je otvoren do 31. jula 2018.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

- 10 kolor fotografija radova koji se predlažu za izložbu (poželjno je da prezentacija bude u jednom PDF formatu),
- sažetu koncepciju izložbe,
- tehnički opis izložbe (ukoliko se koriste tehnička sredstva koja galerija ne poseduje, umetnik je obavezan da ih za izložbu obezbedi sam),
- profesionalnu biografiju,
- kontakt adresu, e-mail i telefone i
- napomenu za koji se prostor konkuriše.

Dokumentaciju za izložbu treba poslati na e-mail: konkursi@kcns.org.rs (naslov mejla treba da sadrži ime autora i naziv galerije za koju se konkuriše: ime, prezime – naziv galerije - konkurs 2019) ili na adresu: Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta 5, 21000 Novi Sad sa naznakom “Konkurs za izložbu u 2019”, ili doneti lično na istu adresu radnim danom od 9 do 15 časova.

Predložena izložba radova, koji nisu stariji od 5 godina, treba da bude spremna za postavku već od januara 2019.

Umetnički savet zadržava pravo zamene izlagačkih prostora (u zavisnosti od dimenzija radova, koncepcije pojedinih postavki, tehničkih zahteva i mogućnosti ili nepredviđenih okolnosti). O tome, kao i o odluci o dodeljenim terminima i izlagačkim prostorima biće obavešteni svi prijavljeni autori do kraja septembra 2018.

Kontakt za dodatna pitanja: konkursi@kcns.org.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

*U prilogu: tlocrt i fotografije galerija KCNS-a

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.