• Search form

14.05.2018 | 10:11

Konkurs za Međunarodno bijenale akta Marko Gregović

Javna ustanova Muzeji i galerije Budve ponovo, nakon višegodišnje pauze, organizuje Međunarodno bijenale akta “Marko Gregović”, a tim povodom objavila je konkurs za učešće umetnika iz Crne Gore i inostranstva.

Četvrto Bijenale akta malog formata biće održano u Spomen domu “Crvena komuna” u Petrovcu (JU Muzeji i galerije Budve), tokom septembra 2018. godine.

Bijenale je nagradnog karaktera, pristigle radove selektovaće stručni žiri i biće dodijeljene četiri novčane nagrade, pohvale i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u okviru buduće programske delatnosti JU Muzeji i galerije Budve.

Uslovi

Na Bijenalu se izlažu originalni radovi u svim tehnikama i materijalima koje ne prelaze dimenzije formata 40 x 30 cm (crtež, slika, grafika, fotografija), odnosno 40 x 30 x 40 cm (skulptura). Umjetnik/ca može da prijavi do tri rada.

Konkurs je otvoren za sve ujetnike/ce iz zemlje i inostranstva koji prihvataju uslove učešća.

Za izlaganje na Bijenalu biće prihvaćeni samo originalni radovi koje Selekciona komisija bude vrednovala kao dela visokog umetničkog i profesionalnog dometa.

Učešće na Bijenalu je besplatno.

Radovi koji odstupaju od teme i naznačenih dimenzija neće biti uzeti u razmatranje.

Prijava

Prijave za učešće vrše se elektronskim putem popunjavanjem prijavnog formulara i njegovim slanjem uz reprodukciju rada (JPG format) koji se predlaže za izlaganje, kao i sa podacima o autoru (kratka profesionalna biografija i Curriculum Vitae) na e-mail adresu Bijenala – biennialofnude@gmail.com

Rok za prijavljivanje je 25. jun 2018. godine. Prijave pristigle nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Nakon selekcije, umetnici/e čiji su radovi izabrani za izlaganje biće o tome pisanim putem obavešteni do 9. jula 2018.

Umetnici/ce su u obavezi da u najkraćem roku obaveste organizatora Bijenala o eventualnim promenama bilo koje vrste koje mogu uticati na realizaciju izložbe.

Dostava

Umetnici/e čiji su radovi izabrani za izlaganje na Bijenalu u obavezi su da dostave rad lično ili putem pošte do 20. avgusta 2018. godine, na adresu: Spomen dom “Crvena komuna”, Obala 111, 85300 Petrovac, Crna Gora (sa naznakom: IV Međunarodno Bijenale akta “Marko Gregović”).

Umetnik/ca snosi troškove i odgovornost za dostavu rada organizatoru.

Selekcija

Pristigle radove ocenjivaće i selektirati stručni žiri, sastavljen od istaknutih likovnih stvaralaca, istoričara umetnosti i likovnih kritičara. Odluke žirija su konačne i neopozive.

Izložba

Izložba IV Međunarodnog bijenala akta “Marko Gregović” biće realizovana u galeriji “Marko Krstov Gregović” u Spomen domu “Crvena komuna” u Petrovcu. Termin izložbe je 1. septembar 2018. godine.

Katalog

Organizator će prirediti i objaviti reprezentativan izložbeni katalog IV Međunarodnog bijenala akta “Marko Gregović”, sa kataloškim podacima i jednom reprodukcijom u koloru rada koji će biti izložen. Kataloški podaci o radovima biće preuzeti iz prijavnog formulara. Autori/ke se odriču prava naknade za reprodukovanje rada u katalogu.

Otkupne nagrade i priznanja

Bijenale je nagradnog karaktera i biće dodeljene četiri otkupne nagrade i pohvale:
- za skulpturu u materijalu 1.500,00 evra;
- za sliku 750,00 evra;
- za crtež 500,00 evra, i
- za grafiku ili fotografiju 200,00 evra.

Takođe, dodeliće se i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u galeriji “Marko Krstov Gregović” (Spomen dom Crvena komuna) u Petrovcu.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

Poklon

Autor/ka, po slobodnoj želji, nakon realizacije izložbe, može svoj rad pokloniti fondu Bijenala, odnosno Spomen doma “Crvena komuna”. Poklon je neopoziv i bezuslovan.

Organizator se obavezuje da djelo pravilno evidentira u svojoj  dokumentaciji i da se o njemu ubuduće propisno stara.

Povraćaj

Organizator snosi odgovornost za rad od trenutka preuzimanja do trenutka predaje rada u pošti, odnosno do trenutka kada ga autor/ka lično preuzme, nakon realizacije izložbe.

Ukoliko dođe do oštećenja rada dok je pod odgovornošću organizatora, autor/ka će od organizatora biti finansijski obeštećen/a u visini vrijednosti rada koja se utvrdi internim dogovorom sa autorom/kom.

Po završetku izložbe organizator, putem pošte, upućuje radove umetnicima/ama u stanju u kom su primljeni. Organizator ne snosi odgovornost za eventualna oštećenje radova nastala prilikom transporta putem pošte. Zapisnik o eventualnom oštećenju rada organizatori će odmah dostaviti autoru.

*U prilogu: Prijavni formular

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti