• Search form

25.12.2017 | 11:05

Kontroverza Hajdeger

Kontroverza Hajdeger

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu, predstavlja od 26. decembra izložbu posvećenu Martinu Hajdegeru, u čijem su fokusu njegovo kapitalno delo “Sein und Zeit”, objavljeno prvi put pre 90 godina, a prevedeno na srpski jezik pre deset godina, te “Crne sveske”, označene (između ostalog) kao Hajdegerov “dnevnik mišljenja”, koje su neposredno nakon objavljivanja 2014. godine izazvale buru u javnosti, koja se ne stišava do danas.

Hajdegerovo ime, kako navode organizatori, zato predstavlja najuzbudljivije poglavlje istorije nemačkog duha u 20. veku.

Kontroverza Hajdeger”, čije su autorke Dragana Mihailović i Vuka Jeremić, bibliotekari savetnici u UBSM, treća je izložba u toj biblioteci u okviru zajedničkog projekta sa Filozofskim fakultetom u Beogradu “Velikani filozofskih nauka”, pokrenutog 2014. godine u duhu obeležavanja jubileja onih teorija koje su označavale novi početak u filozofiji i izvršile dalekosežan uticaj kako na dalji tok filozofske misli, tako i na područje ostalih humanističkih nauka.

Izložba obuhvata prva izdanja Hajdegerovih dela iz fonda UBSM, među kojima su njegova disertacija iz 1916. godine i njegovo ključno delo “Sein und Zeit”, poslednji tomovi njegovih Sabranih dela, među kojima su kontroverzne “Crne sveske”, zatim knjige najaktuelnijih tumačenja Hajdegerovog dela na nemačkom jeziku koje su za tu priliku nabavljene u okviru programa razmene, kao i prvi prevod Hajdegerove biografije na srpski jezik autora Ridigera Safranskog, objavljen ove godine u izdanju CID-a iz Podgorice.

Izložbu će otvoriti direktor UBSM prof. dr Aleksandar Jerkov, a govoriće i prevodilac Hajdegerovog najvažnijeg i najuticajnijeg dela “Sein und Zeit”, dr Miloš Todorović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i dr Nebojša Grubor, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Izložbu prati publikacija koja sadrži priloge profesora Nebojše Grubora, Miloša Todorovića i Danila Baste, kao i hronologiju života i stvaralaštva Hajdegera u istorijsko-političkom kontekstu Nemačke njegovog doba.  

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.