• Search form

08.10.2018 | 15:24

Merenje slike sveta okom duha

Merenje slike sveta okom duha

Izložba “mera – granica” Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, posvećena temi identiteta, otvorena je u galerijama “Perjanički dom” i “Klub” u Podgorici, a do kraja oktobra predstavlja radove 11 niških umetnika različitih generacija i poetika.

Prema navodima kustosa Milana Ristića, učestale geo-političke promene i izloženost različim kulturama koje su svoj lebensraum proširivale na prostore na kojima živimo, uslovile su stalne promene životnog poretka, a društvene tranzicije sobom su nosile i često revolucionarne rezove po pitanju kuturno-istorijskog i duhovnog nasleđa. Pitanja kolektivnog i ličnog identiteta otvorena su i u društvima koja su nastala raspadom Jugoslavije.

Izložba “mera – granica” kroz izbalansirane umetničke iskaze otvara neka lokalna, regionalna i globalna pitanja, sa identitetom čoveka kao centralnim interesovanjem i to: pitanja obećanja i obećane zemlje, netelesnog i nepropadljivog u čoveku, lika, traga u vremenu i njegove deskripcije, baštine, pitanja zabluda i manipulacija, gubitka pamćenja, ostrašćenosti, znaka i značenja, integracija i globalizacije, rasprodaje vrednosti, migracije mladih, slobodnog i uludo potrošenog vremena, devijacija, kriminala, globalnog starenja, društvene uloge starih, ali i poimanja, kao opšte i zabrinute zapitanosti i jedinica mere i pogleda, naveo je Ristić, napominjući da izložba ne teži kvalifikacijama skaliranih vrednosti i ne traži eventualnu krivicu. Naprotiv, ona predstavlja pokušaj merenja slike “našeg sveta” okom duha, kroz dela niških autora.

Do 29. oktobra pred podgoričkom publikom predstavljena su dela umetnika: Jadranke Mišić Pejović, Jelene Kitić, Franca Curka, Bratislava Bašića, Nikole Markovića, Miljane Radenković, Ivana Mitića, Jelene Miljković, Stevana Kitića, Perice Donkova i Borisa Kandolfa.

Izbor dela, prema rečima Ristića, zasnovan je na tematskom krugu, uz imperativ na savremenim strategijama stvaranja.

Izložba stoga ne pruža potpuni uvid u umetničku scenu Niša, niti predstavlja isključivo najreferentnija dela i njihove stvaraoce, već autorsku koncepciju koja podrazumeva govor umetnika različitih generacija i prosedea.

Izložba “mera – granica” GSLU gostuje u Centru savremene umetnosti Crne Gore u Podgorici kao uzvratni korak u saradnji dve kuće, započetoj izložbom “Savremena crnogorska likovna umetnost” autorke Maje Dedić.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.