• Search form

02.09.2018 | 16:48

Uprava Foruma slovenskih kultura u Beogradu

Uprava Foruma slovenskih kultura u Beogradu

Uprava Foruma slovenskih kultura (FSK) održaće 4. septembra novu sednicu u Beogradu, kojoj će prisustvovati ministri i ovlašćeni predstavnici ministarstava kultura zemalja članica.

Tokom sastanka u Beogradu biće utvrđene smernice za rad FSK u narednom periodu, kao i najvažniji projekti koje će članice Foruma razvijati samostalno i u saradnji sa srodnim organizacijama u Evropi i svetu, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

Forum slovenskih kultura osnovan je 2004. godine kao međunarodna neprofitna fondacija koja deluje u javnom interesu radi afirmisanja kultura slovenskih zemalja u evropskom i svetskom kontekstu.

Organizacija danas povezuje kreativna jezgra 300 miliona Slovena iz 13  slovenskih država: Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Poljske, Ruske Federacije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine, Hrvatske, Crne Gore, Češke Republike i Srbije.

FSK povezuje i predstavlja slovensku kulturu, nauku i umetnost, njen stvaralački naboj i baštinu, te aktivno vodi brigu o prepoznatljivom doprinosu slovenskih kultura globalnom dijalogu.

Kao glavna obaveza FSK-a istaknuto je sprovođenje zajedničkih kulturnih, obrazovnih i istraživačkih projekata kojima se promoviše poznavanje slovenske kulturne baštine i stvaralaštva.

(SEEcult.org)

 

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.