• Search form

Kulturno nasledje's blog

Zaključci konferencije

/ Kulturno nasledje

Zaključci konferencije

DESET ZAPOVESTI O KULTURNOJ BAŠTINI

Završena konferencija "Kulturna politika u oblasti kulturnog nasleđa i transformacija institucija"

Nacionalna konferencija "Kulturna politika u oblasti kulturnog nasleđa i transformacija institucija", koja je, u organizaciji Ministarstva kulture Republike Srbije, 22. i 23. maja održana u Palati Srbije, uspešno je završena donošenjem zaključaka, koji su ujedno i smernice budućeg delovanja na planu kulturne politike u oblasti zaštite kulturne baštine.

Primeri dobre prakse - Vekovi Bača

/ Kulturno nasledje

Slavica Vujović, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture

NOVA ISKUSTVA U OČUVANJU I PREZENTACIJI NASLEĐA - RAZVOJNI PROJEKAT INTEGRATIVNE ZAŠTITE NASLEĐA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ „VEKOVI BAČA“

Projekat „Vekovi Bača“ nastao je kao odgovor na situaciju kada se pojavi interes lokalne zajednice za očuvanje nasleđa, a nasleđe se nalazi u stanju u kome se ne može predstaviti javnosti. Izuzetnu vrednost sveukupnog nasleđa ovog dela Srbije i Vojvodine čini njegova izrazita istorijska slojevitost i multikulturalnost.

Primeri dobre prakse - Mirabile Artificio

/ Kulturno nasledje

MIRABILE ARTIFIČO (MIRABILE ARTIFICIO) - DIFUZNI MUZEJ - projekat turističkog vrednovanja kulturnog nasleđa

Antonio Roteli, koordinator projekta i direktor Teritorijalog pakta Alto Beliče Korleoneze

Mirabile artifičo je projekat turističkog vrednovanja kulturnog nasleđa koji je doveo do formiranja difuznog muzeja, sa stotinjak slika i 30 skulptura koje se nalaze u crkvama u 11 malih opština na maloj udaljenosti jedna od druge.

Marketing i PR

/ Kulturno nasledje

mr Vladimir Krivošejev, Aleksandra Savić, Milica Cukić

MARKETING I PR - MUZEJI U SLUŽBI PUBLIKE ILI MARKETING KAO NEZAOBILAZNI ELEMENT SAVREMENE MUZEOGRAFIJE
(abstrakt)

Muzejski forum

/ Kulturno nasledje

Marko Stojanović, Miloš Matić

MUZEJSKI FORUM
INTERNET FORUM ZA BAŠTINU I MUZEOLOGIJU
(abstrakt)

Ulazak u novi prostor, pa i virtuelni, podrazumeva spoznajnu, osećajnu i voljnu aktivnost svih ljudi koji taj prostor zajednički koriste. Aktivnosti koje se zajednički upražnjavaju sledstveno inkorporiraju prepoznavanje zajedničkih vrednosti, a to naposletku vodi ka utemeljavanju identiteta, koji svaku formalnu ili neformalnu društvenu zajednicu stalno definiše/redefiniše.

Devastacije, krađe, falsifikati

/ Kulturno nasledje

Olivera Marković, Srđan Savić

DEVASTACIJE, KRAĐE, FALSIFIKATI - ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA OD KRAĐA I UNIŠTENJA U PRAKSI
(abstrakt)

Permanentna edukacija zaposlenih

/ Kulturno nasledje

Tijana Palkovljević, Daniela Korolija Crkvenjakov

PERMANENTNA EDUKACIJA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA KULTURE
(abstrakt)

Pokretne izložbe

/ Kulturno nasledje

dr Ana Stolić, Žana Gvozdenović

POKRETNE IZLOŽBE - OD MUZEJA U POKRETU KA KULTURI U POKRETU
(abstrakt)

Strukovna udruženja

/ Kulturno nasledje

STRUKOVNA UDRUŽENJA - SARADNJA I ZAJEDNIČKI PROJEKTI (IKOM, MDS, IKOMOS, DKS, AIKA)
(abstrakt)

Pages