• Search form

Blogs

Stanje kulturne baštine na Kosovu

/ Kulturno nasledje

dr Irina Subotić, Mirjana Menković

STANJE KULTURNE BAŠTINE NA KOSOVU
(abstrakt)

MREŽA JUGOISTOČNE EVROPE ZA NASLEĐE

Stanje kulturne baštine u regionu

/ Kulturno nasledje

Dejan Radovanović, Zorana Đorđević, Gabor Demeter

STANJE KULTURNE BAŠTINE U REGIONU
Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Grčka, Rumunija
(abstrakt)

Privatni muzeji i kolekcije

/ Kulturno nasledje

Milena Marjanović

Memorija u tranziciji (Između entuzijazma i novčanika)

I
U prvom delu izlaganja ću ukazati na pozitivne i negativne efekte globalizacije, okolnosti koje dovode do toga da "pozicija žrtve" vodi ka ukidanju akcije i kakva bi u tom kontekstu trebalo da bude uloga intelektualca. Ukazaću i na dva primera tzv. korporativnih kolekcija i dva primera privatnih muzeja, sa zaključkom zbog čega nam je nužna sinergija.

Nematerijalna kulturna baština

/ Kulturno nasledje

Vesna Bižić-Omčikus

U muzejskoj praksi na kraju XX veka i na početku novog milenijuma dogodile su se velike promene, a odnose se na isticanje važnosti muzejskog posetioca na račun muzejskog predmeta i dovođenje u vezu muzejskog predmeta sa kompletnim okruženjem u kome je nastao (prirodnim, društvenim, religijskim i td). Nije toliko važno koliko se predmeta nalazi u muzeju, već šta će se s njima učiniti, pošto muzeji više nisu “kuće predmeta, već kuće ideja”.

Legati u Srbiji

/ Kulturno nasledje

dr Jasna Jovanov, Vesna Burojević, dr Mila Popović Živančević

LEGATI U SRBIJI
(abstrakt)

Zavodi za zaštitu spomenika kulture

/ Kulturno nasledje

Vera Pavlović Lončarski, Zoran Vapa

ZAVODI ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I
STANJE KULTURNE BAŠTINE
(abstrakt)

U okviru teme zavodi za zaštutu spomenika kulture mogu se propoznati dve paralelne teme: jedna se odnosi na institucije zaštite kulturnog nasleđa, njihovu nadležnost, organizaciju, kompetentnost i osposobljenost, a druga na kulturno nasleđe čija zaštita, obnova i prezentacija čini delatnost zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Muzeji i galerije

/ Kulturno nasledje

Dušica Juribašić, Pokrajinski sekretarijat za kulturu

STANJE I PERSPEKTIVE USTANOVA ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA U AP VOJVODINI

Izlaganje Zorana Hamovića

/ Kulturno nasledje

Zoran Hamović, specijalni savetnik ministra kulture

U poslednje 2 decenije, a posebno u poslednjih 9 godina iskazana je potreba da se pronadje odgovarajuci kulturni model i konacno odrede osnove kulturne politike u Srbiji. Održan je veliki broj stručnih razgovora, programa i predloga, ali ipak u odnosu na broj onih koji su kulturnu praksu promišljali i organizovali veoma je malo onih koji su se individualno ili institucionalno mogli snaći i sprovesti te ideje do trajnih rezultata.

Izlaganje Dušice Živković

/ Kulturno nasledje

Dušica Živković, pomoćnica ministra za kulturno nasleđe

Sedamdesetih godina prošlog veka započet je opsežan posao izrade međunarodnih pravnih instrumenata i standarda koji bi regulisali integralni pristup kulturnom i prirodnom nasleđu i čije bi usvjanje pomoglo državama da sopstvene norme usaglase s ovim principima.

Osnovno pitanje na koje je tražen odgovor bilo je Kako zaštiti nasleđe, koje procedure primeniti u ovim poslovima, kako obezbediti ravnopravno i sinhronizovano učešće više faktora u ovom kompleksnom poslu.

Izlaganje Nebojše Bradića

/ Kulturno nasledje

Nebojša Bradić, ministar kulture Srbije

"Ustani, udahni duboko, otresi prašinu sa poimanja, i kreni - u novom smeru"

Pages